Hopp til innholdet

Arbeidsleder

"Det har skjedd en stor utvikling i løpet av årene mine her; det går ikke an å sammenligne hvordan det er i dag, med da jeg begynte."

Rune Johansen, arbeidsleder, Moelven Limtre AS i Moelv, Norge (1973)

Hvorfor valgte du Moelven som arbeidsgiver?
– Jeg hadde gjort meg ferdig med yrkesskolen her i Moelv i 1973, og jeg var litt skoletrøtt. Jeg var på jakt etter jobb og hadde hørt mye bra om Moelven. Det var jobber å få på Moelven Limtre, og 3. august 1973 begynte jeg å arbeide på fabrikken, og jeg har arbeidet der siden. Det er ikke mange på fabrikken som har vært her lenger enn jeg.

Hvordan kom du i kontakt med Moelven?
– En av sjefene hos Moelven var leder i fotballklubben som jeg spilte i. Han var litt som en far for oss unggutter, og han hjalp meg å få kontakter i firmaet. Da var jeg 17 år.

Hva innebærer jobben din?
– Jeg er arbeidsleder for produksjonslinje 1 og 2 på fabrikken. På linje 1 limer vi rette og bøyde konstruksjoner til ulike prosjekter; på linje 2 limer vi rette standardbjelker.
Hver dag forbereder jeg produksjonen ved å gå gjennom det som skal gjøres sammen med de som jobber på fabrikken. Hvis det for eksempel er noen utfordringer i forbindelse med en spesiell type lim, går vi gjennom det. Vi har mange personer som kan ta seg av flere ulike arbeidsoppgaver, så dersom noen er borte fra visse steder i produksjonen, kan vi bytte rundt på folk for å få alt til å fungere.
– Vi er til sammen omtrent 70 personer som jobber på fabrikken. Som arbeidsleder har jeg personalansvar for mellom 27 og 30 personer, og det tar selvfølgelig mye av tiden. Det er min jobb å følge opp planleggingen av produksjonen ved å planlegge bemanningen. I perioder kan det være vanskelig å få bemanningen til å gå opp, men vi er veldig fleksible med å låne ut folk til hverandre mellom de ulike avdelingene.

Hvilke utfordringer støter du på i arbeidet?
– Det kan være mye forskjellig. Vi har veldig mange frister, og vi er litt styrt av dem. Når vi har kompliserte prosjekter som skal limes, har vi et tidsperspektiv, siden herdingsprosessen begynner så snart overflatene kommer i berøring med hverandre. Derfor er vi avhengige av å gjøre alt vi skal, kontrollert, innenfor det tilgjengelige tidsrommet. Da er det viktig å ha rett bemanning, at alle kraner som trengs, er tilgjengelige, og at limutstyret og alt annet er i orden.

Hva synes du er de mest interessante aspektene ved arbeidet?
– Det har skjedd en stor utvikling i løpet av årene mine her; det går ikke an å sammenligne hvordan det er i dag, med da jeg begynte. Det har definitivt vært spennende. Jeg har vært med på signalbygg som Vikingskipet på Hamar og Håkons Hall på Lillehammer til OL i 1994, utbyggingen av Gardermoen, E6-broer og andre store prosjekter.
– I løpet av kanskje de ti siste årene har det blitt etterspørsel etter nye måter å gjøre ting på; nye måter å lime sammen limtre på. Ikke minst dette havkraftverket med limturbiner oppe i Nordland som vi har vært med på, det var veldig spesielt. Det er også en klar trend at limtreprosjekter og bjelker blir større og større, og det har nok med snømengder å gjøre.
– Mange dager er like, men vi ser jo at det alltid finnes ting å ta tak i, og vi må jo skjerpe oss for å kunne gjøre det vi har sagt vi skal gjøre.

Fremtidsplaner?
– For meg betyr det mye at jeg har nær tilknytning til Moelven og Moelven Limtre. Jeg har familie og foreldre i Moelv og i nærheten, og jeg har kort vei til jobb og fritidsaktiviteter, så jeg har ingen planer om å flytte på meg. Så lenge jeg fortsatt er frisk, blir jeg nok her til jeg blir pensjonist. Men jeg går ikke og lengter etter pensjonisttilværelsen; det er ikke meg.

Hvilken bakgrunn har du?
– Jeg gikk på yrkesskolen på 1970-tallet. Etter hvert som tiden har gått, har jeg steget i gradene her, og jeg begynte som arbeidsleder på slutten av 80-tallet. Du kan vel si at jeg har hatt flaks som har fått jobbe her i nesten 37 år. Jeg har nesten aldri vært uten jobb.

Hvem er du utenom arbeidet?
– Fotball er den store interessen min, og jeg er ganske engasjert i fotballen i Moelven Idrettslag. Jeg har vært trener i ulike klubber i 25 år. Jeg har gitt meg med det nå, men jeg jobber fortsatt litt med seniorlaget. Jeg og kona liker å reise, og vi mosjonerer også ganske mye sammen med hunden vår Ludvig, som er en retriever.