Hopp til innholdet

Lærling, trainee og student

I tillegg til utvikling av våre fast ansatte, er vi veldig interessert i godt motiverte lærlinger og traineer. Det er også mulig å skrive eksamens- eller skoleoppgaver i et av våre selskaper.

Lærling

Å gå i lære i en Moelven-bedrift er en god start på arbeidslivet. Hos oss får du som lærling møte dyktige og engasjerte kollegaer som deler sine erfaringer med deg hver dag. Du får praktisere dine kunnskaper fra skolen, og lærer hvordan ditt yrke er i virkeligheten. Du får nye utfordringer samtidig som du bidrar med din kunnskap. Etter endt læretid hos oss, vil du ha fått den praktiske erfaring som er nødvendig for å avlegge fagprøven. Videre får du en god referanse og oppføring å ha på CV-en. I mange tilfeller avrundes læretiden med et jobbtilbud.

Trainee

Å være trainee kan gi en kickstart på karrieren. Gjennom programmet Trainee Innlandet i Norge, kan du som er ung og har høyere utdanning få plass i et toårig traineeprogram med utplassering i tre forskjellige bedrifter i Mjøsregionen og/eller Glåmdalsregionen. Hensikten med ordningen er å rekruttere fremtidige medarbeidere til bedriftene i regionen. Traineeprogrammet er blitt veldig populært, og flere deltakere er blitt ansatt i konsernet. Moelven har alltid én eller flere traineer i programmet. Mennesker av alle nasjonaliteter kan søke om å bli trainee i Trainee Innlandet, men man må beherske skandinavisk språk i rimelig grad.

Bilde av Lage Lervold, tidligere trainee.Lage Lervold er utdannet sivilingeniør, og hadde sin første traineemodul hos SINTEF Raufoss Manufactoring. Sin andre modul hadde han i Moelven Timber, og etter å ha gjort en overbevisende jobb ble han fast ansatt. I løpet av sin traineeperiode i Moelven var Lage ansvarlig for gjennomføring av et analyseprosjekt for forbrenningsanleggene i divisjon Timber, og han deltok også i prosessen med implementering og videreutvikling av Moelven Timbers produksjonssystem. Han var også ansvarlig for sammenstilling av månedlige nøkkeltall for produksjonen.

- Traineeordningen ga meg nyttig erfaring som jeg vanskelig kunne fått ved fast arbeid, sier Lage. Vi spurte Lage om det er noen ulemper ved det å være trainee ved tre ulike bedrifter på to år. - Det tar litt tid å omstille seg hver gang jeg bytter modul, men om det er en ulempe vet jeg ikke. Prosessen med å skifte jobb er jo også ganske lærerik, og jeg får erfaringer det er fint å ta med seg videre. Dessuten danner det seg et klarere bilde av hva jeg ønsker å gjøre i fremtiden, avslutter Lage.

Eksamens- og skoleoppgaver

I de fleste av Moelvens selskaper er vi åpne for å bidra i eksamens- eller skoleoppgaver. Forutsetningen er at du kommer til oss med en idé eller en konkret problemstilling, og at denne er relevant for vår virksomhet og interessant for oss å belyse.

Å skrive en god oppgave er en prosess som krever struktur og planlegging. Før du kontakter oss må du har formulert en foreløpig problemstilling og ha en grov disposisjon/plan for prosessen. Det er også en fordel om du har tenkt litt gjennom hvilken arbeidsinnsats som kreves fra virksomhetens side. God avklaring av partenes ønsker og forventninger i forkant gir best resultat. Når du har problemstillingen rimelig klar kan du enten kontakte ett av våre selskaper direkte, eller du kan kontakte en av våre HR-medarbeidere.

 

Kontaktinformasjon HR

Norge: hr@moelven.no
Sverige: hr@moelven.se

Roger Taaje
HR-sjef Norge
Moelven Industrier ASA
+47 920 25 899
roger.taaje@moelven.com

Anna Lene Leganger
HR-rådgiver
Moelven Industrier ASA
+47 974 33 079
anna-lene.leganger@moelven.com
Ulrika Järund, HR-chef

Ulrika Järund
HR-sjef Sverige
Moelven Industrier AB
+46 10 122 66 83
ulrika.jarund@moelven.com
Charlotta Nilsson, HR-specialist

Charlotta Nilsson
HR-spesialist Sverige
Moelven Industrier AB
+46 10 122 66 82
charlotta.nilsson@moelven.com

Mer informasjon