Hopp til innholdet

Lærling, trainee og student

Vi fokuserer på å rekruttere og utvikle interesserte og motiverte lærlinger og traineer. Studenter kan også skrive eksamens- eller prosjektoppgaver i våre selskaper.

Lærling

Det er helt avgjørende for Moelven å ha gode fagarbeidere. Å gå i lære i en Moelven-bedrift er en god start på arbeidslivet, der du får møte dyktige og engasjerte kollegaer som deler sine erfaringer. Du får praktisere dine kunnskaper fra skolen, og lærer hvordan ditt yrke utøves i arbeidslivet. I mange tilfeller avrundes læretiden med et jobbtilbud.

Trainee

Å være trainee kan gi en kickstart på karrieren. Gjennom Trainee Innlandet kan du som er ung og har høyere utdanning få plass i et toårig traineeprogram med utplassering i tre forskjellige bedrifter i Mjøsregionen og/eller Glåmdalsregionen. Hensikten med ordningen er å rekruttere fremtidige medarbeidere til bedriftene i regionen, og Moelven har alltid én eller flere traineer gjennom Trainee Innlandet. Traineeprogrammet er populært, og flere deltakere har blitt ansatt i konsernet.