Hopp til innholdet

Arbeidsplassen vår

Moelven er solid arbeidsgiver som tenker langsiktig. Parallelt med å fokusere på kvaliteten på produktene og tjenestene, er vi også veldig opptatt av våre medarbeidere og deres trivsel. Det er viktig for oss å tilby en arbeidsplass som både er trygg og utviklende. For i en tradisjonell bransje, er Moelven på mange måter en spennende aktør.

Moelven har en flat organisasjonsstruktur og følger en ledelsesmodell basert på åpenhet og dialog. Her er avstanden mellom ledelse og ansatte kort, og bedriftsdemokratiet velfungerende.

Organisasjonen er transparent i den forstand at det meste av konsernets informasjon er åpent tilgjengelig. Aktive og engasjerte medarbeidere har derfor mulighet til å påvirke arbeidshverdagen. I Moelven tror vi nemlig at konsernet som helhet får gjort mer når alle kan bidra.

Sentralt står også vår personalidé:
Moelven gir mennesker som vil, muligheter!

 

Kontaktinformasjon HR

Norge: hr@moelven.no
Sverige: hr@moelven.se

Mer informasjon

Bli oppdatert på ledige stillinger i Moelven

Få nyhetsoppdateringer fra Moelven