Hopp til innholdet

Innovasjonspolicy

Moelven skal drive utvikling og innovasjon knyttet til konkret anvendelse av et produkt eller i en produksjonsprosess.

Ansvaret for innovasjon ligger på det enkelte virksomhetsområdet, med støtte fra konsernet. I hovedsak drives forskning og utvikling i Moelven på prosjektnivå, relatert til kommersiell drift. Et eksempel kan være utvikling av limtreteknikk i forbindelse med prosjektering av et nytt idrettsbygg.  Moelven deltar ikke i såkalt grunnforskning. Vi kan imidlertid delta som part i større forskningsprosjekter, så lenge det er snakk om anvendt forskning.

Samarbeid innen den tremekaniske verdikjeden
Moelven har et tett samarbeid med flere innovasjonsaktører:

Tretorget, et inkubatormiljø for den tremekaniske verdikjeden.
Les mer på www.tretorget.no

Treteknisk institutt, et bransjeforskningsinstitutt for treindustrien i Norge.
Les mer på www.treteknisk.no

Tresenteret NTNU, et kompetansesenter i grensesnittet mellom NTNU og treindustrien.
Les mer på www.tresenter.no