Hopp til innholdet

Innovasjon

Moelvens konkurranseevne er avhengig av en kvalifisert og kontinuerlig utvikling av produkter, prosesser og tjenester. Vi samarbeider med brukere, kunder, arkitekter og forskere for å kunne flytte de tekniske grensene og bidra til innovasjon i bransjen.

Moelvens egentlige oppdragsgivere er de som skal bruke rommene og miljøene vi bidrar til å skape. For å nå målsettingen om å gi folk gode rom og å beholde posisjonen over tid, er det avgjørende at produkter og prosesser utvikles kontinuerlig. Arbeidet skjer på alle nivåer, og anses å være en del av den ordinære driften.

Hos oss har vi derfor en flat og åpen organisasjon som har tett kontakt med markedet. Slik påvirker brukerne i stor grad utviklingsprosessene hos oss.