Hopp til innholdet

Logo

Hovedregelen er at selve ordbildet gjengis i konsernets blåfarge (PMS 286. CMYK: C=100, M=60, Y=0, K=6).

Moelven logo

Ordbildet suppleres med horisontalt rektangel i samme bredde og høyde. Dette er blått som logoen, men i enkelte kommunikasjonsflater (som for eksempel plakater og brosjyrer) kan også andre farger fra Moelvens fargepalett benyttes.

Hensikten med rektangelet er å tilføre logoen mer kraft og energi, og i tillegg sikre luft rundt logoen slik at den fremstår ensartet og ren.

Avstander

I de fleste tilfeller brukes rektangelet under logo. Dette gjelder spesielt på kommunikasjonsmateriell som annonser, brosjyrer og produktark.

Moelven logo

Avstanden fra logo til horisontalt rektangel skal være minimum en gang logoens høyde. Rektangelet skal som hovedregel brukes utfallende.

På høyre side av logoen og over logoen skal det være et fritt område som tilsvarer minimum en gang logoens høyde.

På venstre side skal det være et fritt område som tilsvarer minimum to ganger logoens høyde.

Annen plassering

I noen tilfeller brukes rektangelet over logo. Dette gjelder postale trykksaker, bildekor og dekor på produktemballasje.

Avstanden fra logo til rektangelet skal være minimum én gang logoens høyde. Rektangelet skal som hovedregel brukes utfallende.

På venstre side av logoen skal det være et fritt område som tilsvarer minimum én gang logoens høyde.

På høyre side og under logoen skal det være et fritt område som tilsvarer minimum én gang logoens høyde.

Varianter av logo

Der logoen står alene uten rektangel skal det være et fritt område rundt logoen som tilsvarer minimum to ganger logoens høyde.

Logo i svart eller hvit

Ren logo i sort eller hvit, uten rektangel, benyttes der hvor materialer,farge, økonomi eller andre grunner gjør fargebruk vanskelig. På gaveartikler kan andre nøytrale fargetoner benyttes.