Hopp til innholdet

Finanskalender

2. februar 2018
Rpport for fjerde kvartal 2017

25. april 2018
Generalforsamling – årsregnskap 2017

Kvartalsrapporter

27. april 2018
Rapport for første kvartal 2018

29. august 2018
Rapport for andre kvartal 2018

26. oktober 2018
Rapport for tredje kvartal 2018

31. januar 2019
Rapport for fjerde kvartal 2018