Hopp til innholdet

Finansiering

Finansiell risikohåndtering

Gjennom sin virksomhet blir Moelvenkonsernet eksponert mot flere typer finansiell risiko. 

Konsernets finanspolicy har som hovedformål å sørge for forutsigbare og kostnadseffektive finansielle rammebetingelser for den industrielle virksomheten, og å minimere de potensielle negative effekter som uforutsette hendelser i finansmarkedene kan få på konsernets kontantstrøm. 

Finanspolicyen er basert på en grunnleggende forutsetning om at det er den industrielle virksomheten, fremfor finanstransaksjoner, som skal danne grunnlaget for lønnsomheten.

Den finansielle risikohåndteringen ivaretas av konsernets sentrale finansavdeling i samarbeid med de ulike driftsenhetene.

Kontakt

Rune Filseth Andersen
Assisterende finansdirektør
Moelven Industrier ASA
+47 91343260
rune-f.andersen@moelven.com

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?