Hopp til innholdet

Finansielle rapporter

Moelven bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og gi alle interesserte lik tilgang til finansiell informasjon. På våre finansielle sider finner du resultatrapportering, og informasjon om de prinsippene Moelven styres etter.

 

Kvartalsrapport Q3 2016

Moelven tjente 66 millioner

Konsernets driftsresultat for tredje kvartal falt med 17,4 prosent til NOK 66 millioner mot NOK 80 millioner tilsvarende periode 2015.

Konsernsjef Morten Kristiansen i Moelven Industrier ASA sier at svekkelsen i driftsresultat for årets tredje kvartal i hovedtrekk skyldes redusert inntjening innen innrednings- og modulvirksomheten.  

Moelven er godt rustet for fremtiden

Moelven forbedret i 2015 den underliggende driften med NOK 50 millioner og oppnådde et driftsresultat på NOK 215 millioner.
Driftsinntektene økte med nærmere 10 prosent til NOK 9.690 millioner.
I sum er det slik at konsernet økte ytterligere sine driftsinntekter og forbedret driftsresultat i et år med sterk vektlegging av internt forbedringsarbeid og omstrukturering. Det er jeg fornøyd med.

Moelven Årsapport 2015

Last ned Moelven årsrapport 2015 (PDF-fil)

 

Rapportarkiv

Her finner du alle rapportene som nedlastbare pdf'er fra mange år tilbake

Kontaktperson

Morten Sveiverud
Direktør Økonomi og Finans
Moelven Industrier ASA
+47 90980667
morten.sveiverud@moelven.com

De siste finansielle rapportene