Hopp til innholdet

Finansielle rapporter

Moelven bestreber seg på å kommunisere aktivt og åpent med markedet, og gi alle interesserte lik tilgang til finansiell informasjon. På våre finansielle sider finner du resultatrapportering, og informasjon om de prinsippene Moelven styres etter.

 

Kvartalsrapport Q3 2017

Moelven tjente 296 millioner

Moelven forbedret resultatet på driften etter ni måneder med NOK 24 millioner sammenliknet med tilsvarende periode året før.

I resultatet for årets første ni måneder har konsernet kostnadsført NOK 46 millioner som følge av beslutningen om å avvikle virksomheten ved Moelven Norsälven AB samt en avsluttet tvistesak knyttet til et større prosjekt innen divisjonen Byggsystemer. Den underliggende driftsforbedringen hittil i år er på NOK 71 millioner mot tilsvarende periode i fjor.

Årsrapport 2016

Moelvens beste år siden 2007

Moelven tjente NOK 295 millioner på driften i 2016. Det er en forbedring av driftsresultatet på NOK  80 millioner sammenliknet med året før. Driftsinntektene økte med 6,4 prosent til NOK 10 310 millioner. Det er kort oppsummert resultatet for året 2016.

Moelven Årsapport 2016

Rapportarkiv

Her finner du alle rapportene som nedlastbare pdf'er fra mange år tilbake

Kontaktperson

Morten Sveiverud
Direktør Økonomi og Finans
Moelven Industrier ASA
+47 90980667
morten.sveiverud@moelven.com

De siste finansielle rapportene

Vi ønsker å gjøre det så lett for deg som mulig å finne det du er ute etter. Dersom denne siden hjalp deg - eller ikke - er det svært nyttig for oss å få din tilbakemelding om det.

Fikk du svar på det du lurte på?

Takk for tilbakemeldingen!

Vi gjør oppmerksom på at disse henvendelsene ikke blir besvart.

Det beklager vi. Hva er det vi kunne hatt her som hadde hjulpet deg?