Moelven Wood selskaper - Moelven
Hopp til innholdet

Moelven Wood selskaper

Moelven Wood AS er en av Norges ledende leverandører av bygg og interiør produkter.

Den norske delen av Wood divisjonen består av 13 produksjonsenheter og har til sammen 590 ansatte. 6 av selskapene har både sag og høvleri. De øvrige selskapene er rene foredlingsenheter som produserer lister, gulv, innvendige paneler, komponenter, byggtre og impregnert trelast. Nær 80 % av salget går til byggevarehandelen. Hovedvolumet går direkte fra produserende enhet til kunde. Gode distribusjonsløsninger gjør det mulig å levere et bredt sortiment til rett tid. Distribusjonen er bygd opp rundt kundesentra og distribusjonssentraler i Brumunddal, Spydeberg, Granvin, Sannidal og Namsos. Disse koordinerer salget og strømmen av varer fra Moelvens produksjonsenheter.