Wood - Moelven
Hopp til innholdet

Wood

Moelven Wood utvikler og produserer et stort utvalg trebaserte bygg- og interiørprodukter med høy foredlingsgrad, hovedsaklig for salg i byggvarehandelen i Skandinavia.

  – Vi har et bredt og godt markedsapparat, som samarbeider tett med produksjonsbedriftene. I sum gir dette divisjonen en stor innovasjonskraft, sier Bjarne Hønningstad, divisjonssjef i Wood. – Woods største styrker er at vi har en god  distribusjon med høy servicegrad og et bredt produktsortiment. Kombinasjonen av dette, er at vi kan tilby gode produkter raskt levert til kundene.

Klikk her for å se videoreportasje

Moelven Wood har tolv produksjonsenheter i Norge og seks i Sverige. Ved sju av våre produksjonsenheter er det i tillegg til høvleri også sagbruk. Ved ti enheter finnes også et impregneringsanlegg. Andre selskap er foredlingsenheter som produserer listverk, gulv, interiørpaneler, konstruksjonsvirke av annet byggtre og impregnert virke.

Vi leverer:

  • Byggtre til konstruksjoner, fasader, uteplasser mm.
  • Interiørprodukter som paneler, lister og gulv
  • Trebasert platemateriell til bygg og industri, pluss spesialtre


Produktene tilpasses i stadig større grad forbrukernes økende etterspørsel etter produkter som krever minst mulig bearbeiding etter montering. Innenfor byggtre tilbyr vi fasadekledning som er ferdig grunnet og/eller ferdigmalt, mens vi innen interiørprodukter blant annet har laserte og ferdigmalte paneler, overflatebehandlede gulv og lister, samt ferdigkappede lister til dører og vinduer.

Vi har et effektivt konsept for distribusjon som gir våre kunder riktig vare til rett tid fra samtlige produktgrupper. Sammen med våre kompetente markedsorganisasjoner i Norge, Sverige og Danmark, gir dette kundene tilgang til den samlede kunnskapen hos oss som leverandør.

Biprodukter
Vi leverer celluloseflis til papir- og celluloseindustrien, mens sagflis, høvelspon og tørrflis leveres til sponplateindustrien og til bioenergi. Barken brukes til oppvarming av tørkeanleggene på sagbrukene våre, men selges også som dekkbark og til jordforbedring.

Lokal råvare
Råvarene hentes fra skog i nærheten av Moelvens sagbruk, og produksjonen foregår nær råvarene i bedrifter med lange tradisjoner og stor kompetanse innen sine produktområder. Økt miljøbevissthet og økte krav til miljømessig holdbare produkter og produksjonsmetoder sammen med fortsatt produktutvikling, vil etter hvert øke etterspørselen etter tre som bygge- og innredningsmateriale.

Divisjonssjef i Moelven Wood

Bjarne Hønningstad
Divisjonssjef Wood
Moelven Wood Skandinavia AS
+47 97591201
bjarne.honningstad@moelven.com