Hopp til innholdet

Moelven Trysil AS

Sagbruk med høvleri der det mye av skurlasten leveres internt og selges på det norske markedet via Moelven Wood AS.
  • Skurlast fra Trysil, Norge
  • ~25.000 av 65.000 m3 tilgjengelig eksternt - gran og furu (50/ 50)
  • Sirkelsag/ reduksjonslinje
  • Kammer med tørking ned til 18% (± 2%)
  • Standard dimensjoner av sidebord og sentrumsdimensjoner
  • Skandinaviske markedet og eksport  (90/ 10)
  • 48 ansatte
  • 16 Mill. EUR omsetning

Skipningmerker Trysil

Knut Holmseth
Salg
Moelven Trysil AS
+47 90 54 54 95
knut.holmseth@moelven.no

Hans Geir Syversen
KAM Eksport
+47 91 32 72 23
hans-geir.syversen@moelven.no