Hopp til innholdet

Moelven Soknabruket AS

Sagbruk med høvleri der det mye av skurlasten leveres internt og selges på det norske markedet via Moelven Wood AS
  • Skurlast fra Sokna, Ringerike, Norge
  • ~70.000 av 160.000 m3 tilgjengelig eksternt - gran og furu (40/ 60)
  • Båndsag/ Lincklinje/ Sirkelsag med reduksjonslinje
  • Kammer og kanal med tørking ned til 16% (± 2%)
  • Standard dimensjoner av sidebord og sentrumsdimensjoner
  • Skandinaviske markedet og eksport  (70/ 30)
  • 80 ansatte
  • 37 Mill. EUR omsetning

Skipningsmerker Soknabruket

Nina Karlsrud
Salg
Moelven Soknabruket AS
+47 91 63 62 70
nina.karlsrud@moelven.no

Hans Geir Syversen
KAM Eksport
+47 91 32 72 23
hans-geir.syversen@moelven.no