Moelven Ransbysågen AB - Moelven
Hopp til innholdet

Moelven Ransbysågen AB

Moelven Ransbysågen er et sagbruk med basis i småtømmer som skjærer produkter for produksjon av paneler og andre interiør produkter.
  • Skurlast fra Sysslebäck, Värmland, Sverige
  • 70.000 m3 - gran/ furu (55/ 45)
  • Småtømmerlinje med sirkel/ reduksjonslinje
  • Kammer og kanal med tørking ned til 10%(± 2%)
  • Standard dimensjoner av sidebord og sentrumsdimensjoner
  • Skandinaviske markeder og eksport (50/ 50)
  • 32 ansatte
  • 14 Mill. EUR omsetning

Skipningsmerker Ransbysågen

Ulf Dalslåen
Salg
Moelven Notnäs AB
+46 10 122 53 05
ulf.dalslaen@moelven.se