Moelven Granvin Bruk AS - Moelven
Hopp til innholdet

Moelven Granvin Bruk AS

Sagbruk med høvleri der det mye av skurlasten leveres internt til høvleriet og selges på det norske markedet via Moelven Wood AS.
  • Skurlast fra Granvin, Vest-kysten, Norge
  • 35.000 m3 gran skurlast 
  • Båndsag/ reduksjonslinje
  • Kammer med tørking ned til 15% (± 2%)
  • Standard dimensjoner av sidebord og sentrumsdimensjoner
  • Skandinaviske markedet
  • 12 Mill. EUR omsetning

Salg

Oddveig Kvandal
Salg
Moelven Granvin Bruk AS
56 52 44 00
Oddveig.kvandal@moelven.no

Kontakt

Ørjan Mikal Kalsaas
Direktør
Moelven Granvin Bruk AS
+47 99 43 30 61
orjan.kalsaas@moelven.no