Moelven Edanesågen AB - Moelven
Hopp til innholdet

Moelven Edanesågen AB

Sagbruk med høvleri der det mye av skurlasten leveres internt til høvleriet og selges på det norske markedet via Moelven Wood AS. Edanesågen har også MDF produksjon av listverk.
  • Skurlast fra Edane, sør for Arvika, Sverige
  • ~40.000 av 120.000 m3 tilgjengelig eksternt - gran/ furu (70/ 30)
  • Båndsag/ reduksjonslinje og deretter sirkelsag
  • Kammer og kanal med tørking ned til 10% (± 2%)
  • Standard dimensjoner av sidebord og sentrumsdimensjoner
  • Skandinaviske markedet og eksport  (85/ 15)
  • 92 ansatte
  • 40 Mill. EUR omsetning

Skipningsmerker Edanesågen

Krister Attemalm
Salg
Moelven Edanesågen AB
+47 (0)10 122 5182
krister.attemalm@moelven.se