Timber - Moelven
Hopp til innholdet

Timber

Sagbrukene i Moelven er organisert i 2 divisjoner; Timber og Wood. Her presenteres alle sagbrukene i Moelven, samt videreforedlingsselskapene i Timber. Produktene er hovedsaklig skurlast samt komponenter.

12 av Moelvens sagbruk er organisert i divisjon Timber. I tillegg kommer to komponentfabrikker og ett høvleri for eksport, samt et tradingselskap for sagbruksutstyr. I divisjon Wood er det ytterligere 6 sagbruk med høvleri som hovedsaklig leverer sine høvlede produkter inn mot det skandinaviske handelsmarkedet.

Totalt er forbruket av tømmer på vel 3,9 millioner m3 som tilsvarer omlag 1,9 millioner m3 skurlast/ sagede varer.

Skurlastkundene er i hovedsak industribedrifter som bruker produktene som innsatsvarer i egen produksjon. I tillegg leveres store mengder energiprodukter som celluloseflis, tørrflis, spon og bark.

Industrikunder i mange land
Rundt halvparten av produksjonen selges i Skandinavia, mens England, Nederland, Tyskland, Frankrike, Italia, Spania, Japan og Nord-Afrika utgjør viktige eksportmarkeder. De fleste industrikundene innenfor trebearbeiding er høvlerier, limtrefabrikker, vindusprodusenter, gulvfabrikker og emballasjeprodusenter. Rundt 20 prosent av trelasten selges for øvrig til andre bedrifter innen konsernet for videre bearbeiding.

Biprodukter
Moelven Timbers flis-, spon- og barkprodukter selges til regionale masse- og papirprodusenter, sponplateindustri, biobrenselindustri og fjernvarmeprodusenter.

Lokal råvare
Tømmeret som sagbrukene bruker i produksjonen, hentes i første rekke fra skogene i nærområdene. I både Norge og Sverige kommer tømmeret hovedsakelig fra private skogeiere og kjøpes gjennom skogeierselskap, salgsselskap og skogsbedrifter.
Råvarene utgjør en stor del av den totale produksjonskostnaden, og våre enheter jobber hele tiden for å maksimere det økonomiske utbytte fra hver tømmerstokk.