Hopp til innholdet

Vår merkeplattform

Moelvens merkeplattform er selskapets øverste styringsverktøy. Merkeplattformen skal ligge til grunn for våre handlinger og vår kommunikasjon med omverden og våre ansatte. Den skal bidra til å sikre vårt omdømme og vår verdiskaping.

Visjon
Det naturlige valget for folk som skal bygge og bo skandinavisk

Misjon
Gir folk gode rom

Verdier

Bærekraftig
Moelven har respekt for mennesker og miljø. Vi baserer vår virksomhet på fornybare ressurser og har gjort bærekraft og langsiktighet til vårt konkurransefortrinn. Det er sterk vilje til å ta ansvar for våre omgivelser.

Pålitelig
Moelven er til å stole på. Vi leverer til avtalt tid med riktig kvalitet. Det er sterk fokus på åpenhet og ærlighet – det å innrømme svakheter og feil er grunnlaget for fremgang og troverdighet.

Bruker mulighetene
Moelven søker løsninger. Konsernet har evner og ressurser til å være ledende når det gjelder produktutvikling og nytenking. Vi har alltid vært en bedrift som ligger i forkant og bruker mulighetene som skiftende tider gir.