Hopp til innholdet

Moelven på kartet

Moelven er en av Skandinavias fremste leverandører av produkter og tjenester til byggebransjen.

En betydelig del av Moelvens fabrikker er konsentrert i de skogrike regionene vest i midt-Sverige og i sørøst-Norge. Det er kort vei fra råvare til produksjonsanlegg og ut til de store skandinaviske markedene, som representerer rundt 80 prosent av salgsinntektene..

Våre produkter og tjenester selges til kunder innen tre hovedsegment: foredlingsindustri, handel og byggevirksomhet. Moelven er derfor organisert etter disse kundegruppene, og ikke etter prosessene.

Våre tre divisjoner er:

  1. Moelven Timber, som produserer industritre i form av trelast og foredlede industrikomponenter, samt skurlast.
  2. Moelven Wood, som utvikler og produserer et stort utvalg trebaserte bygg- og interiørprodukter med høy foredlingsgrad.
  3. Moelven Byggsystemer, som består av virksomhetsområdene Limtre, Byggmoduler og Systeminnredning.

Av konsernets produkter og tjenester brukes 85 prosent til nybygg og renovering av boliger og næringseiendommer. Et forretningsområde i vekst er salg av råvarer til biobrensel og til produksjon av masse, papir og sponplater. Konsernet leverer også trevarer til møbel-, innrednings- og emballasjeindustrien.

 

Abonner på nyhetsbrev fra Moelven

Om skandinavisk byggebransje, arkitektur og byggematerialer i tre
KLIKK HER FOR PÅMELDING

Moelvens divisjoner