Hopp til innholdet

For å få nok boliger må vi bygge effektivt, rimelig og grønt

Europa og særlig Norden står ovenfor en voldsom befolkningsvekst, og boligunderskuddet vokser for hvert år.
I Norge bygges det ca. 10 000 for få boliger i året. Bare i Oslo bygges det om lag 4000 boliger for lite.

I Sverige er tallene mye høyere. løpet av ti år vil det være behov for rundt 700 000 nye boliger - om vi skal stole på en prognose fra det svenske Boverket.

For at vi skal få nok boenheter i framtida, må det bygges effektivt, rimelig og grønt.

Nytt hjem for 137 studenter
Studentboligene i Tallkrogen i Stockholm er planlagt og bygd slik at leietakere med begrensede økonomiske ressurser skal ha råd til å bo i dem.
Les mer 


Kulturelt flerbrukshus i branntrygt tre
Storslagne Kimen Kulturhus i Stjørdal er en kulturell samlingsplass for hele Værnesregionen. Det innholdsrike bygget er fylt med mennesker og aktiviteter fra morgen til kveld.
Les mer