Hopp til innholdet
Vil løse boligkrisen Byer i hele Skandinavia har samme utfordring: boligbyggingen henger etter befolkningsveksten. Det er på tide å tenke nytt, slik som ved Barkarby Hage utenfor Stockholm.


Vil løse boligkrisen

Byer i hele Skandinavia har samme utfordring: boligbyggingen henger etter befolkningsveksten. Det er på tide å tenke nytt, slik som ved Barkarby Hage utenfor Stockholm.

DE SKANDINAVISKE byene er i endring, med økende befolkningsvekst og store boligutfordringer. Trenden er global. Over halvparten av verdens befolkning bor i byer og neste all fremtidig befolkningsvekst vil finne sted i byer. 

I SVERIGE etterlyser myndighetene raskere boligbygging. Regjeringen understreker at landet har en boligkrise, som rammer unge mennesker, studenter og innvandrere hardest. Presset er størst i de store byene og ved universitetssentraene, og myndighetene har derfor satt som mål at det skal bygges 250 000 flere boliger innen 2020, der man ønsker fokus på bærekraftige boliger som kan kjøpes av personer med normale inntekter. 

TENDENSEN er den samme i Norge, og bolig­krisen kan bli et faktum dersom det ikke settes fart i boligbyggingen. I Norge anslår man en befolkningsøkning på om lag én million i løpet av de neste tjue årene. Tall fra boligprodusentene viser at Norge trenger 700 000 nye boliger innen 2040. Veksten berører alle kommunene i nærheten av  de største byene, der Osloregionen øker mest. I denne regionen har planmyndighetene satt i gang et storstilt regionalt samarbeid for å møte fremtidige utfordringer. 

EFFEKTIVT BOLIGKONSEPT. Noen steder har imidlertid nye, innovative prosjekter sett dagens lys. For da svenske Moelven Byggmodul fikk utfordringen med å bygge leilighetskomplekset i Barkarby Hage i Stockholm, utviklet de et boligkonsept som er skapt for å møte det økende store behovet for nye boliger i byer og tettsteder i Skandinavia.

BARKARBY HAGE er med sine 54 leiligheter oppført med prefabrikkerte modulløsninger,  utviklet i samarbeid med Moelvens industridesignere og eksterne arkitekter. Modulene er bygget i fabrikk, kjørt til byggeplass og montert etter tegninger og mål i et boligområde like utenfor Stockholm. Leilighetene var innflyttingsklare bare ti uker etter at grunnplanet var bygget.

 – Barkarby Hage er et industrialisert boligkonsept med høy bygningsmessig kvalitet, det er miljøvennlig og har et prisnivå som er tilpasset gjennomsnittslønner. Akkurat slik myndighetene ønsker seg.
Markedssjef David Öberg, Moelven ByggModul

Barkarby Hage har et bruttoareal på 5700 kvadratmeter og ble gjennomført av Moelven Byggmodul som hovedentreprenør. En rekke andre entreprenørtjenester som VVS, El, og overflater er også håndtert av Moelven Byggmodul.

 – Vi synes det har vært oppmuntrende å samarbeide med arkitekter og kunder som stiller høye krav til design og kvalitet. Modulkonseptet er utviklet med tanke på at det visuelle uttrykket skal gi det lille ekstra, også der tid og kostnader  er en svært viktig premiss for oppdragsgiveren, forteller David Oberg i Moelven Byggmodul AB. 

ERFAREN ARKITEKT. Lasse Vretblad fra Arkitektmagasinet var ansvarlig arkitekt på prosjektet, mens arkitekt Kri Bennström var prosjektleder. Hun gikk inn i prosjektet med erfaring med industriell bygging med moduler.

 – Prosjektet hadde effektiv prosjektering og effektiv bygging.I det store og det hele fikk vi det utseende vi ønsket oss.
Kri Bennström

MAN KAN NÅ LANGT med prefabikkerte moduler, og man kan nå enda lenger med et enda høyere detaljnivå. Her kan man ikke se at det er et modulbygg, sier hun. Bennström forteller at det ble gjort en del endringer i prosjektet etter at Moelven ble valgt.

 – Vi fikk ikke gjennomslag for alle detaljer, men er likevel fornøyde med resultatet. Noe handlet om at enkelte materialer ble for dyre, og noe handlet om at gjennomføring på byggeplass ikke holdt mål, forklarer prosjektlederen. Hun ser både fordeler og ulemper med byggemetoden:

 – Fordelen er at det er raskt, og effektivt på byggeplassen. Ulempen er at man er litt låst med modulmålene, og det krever ekstrem nøyaktighet og omtanke når man gjør layouten, forklarer Bennström, som også påpeker at det er krevende når tre skal være tett på marka

.– Jeg tror byggemetoden kan vinne på en utvikling av sokkeldetaljer slik at vi får gode overganger mot mark uten å risikere fuktproblemer, sier hun. Kri Bennström synes huset ble pent, men understreker at det nok hadde blitt fint med andre byggemetoder også.

 – Det som har gitt merverdi er at innredning og detaljer utført på fabrikk ofte har bedre finish enn det som blir gjort på byggeplass. 
Kri Bennström 

SUNDVALLS AB BUILDING hadde byggherreansvaret på vegne av Barkarby Hage. Sundvalls som også hadde erfaring fra tidligere industrielt byggeri, ønsket å løfte både estetikk og  kvalitet videre med Barkarby Hage. Dette mener Johan Lins i Sundvalls AB Building at de oppnådde.

 – Vi er veldig fornøyd med utformingen av bygget og planløsningene, sier han. Lins mener dette skyldes konseptet til Moelven, og er glad for at  man klarte å redusere energiforbruket så mye som man gjorde.