Hopp til innholdet
Verdens høyeste trehus Tett på både havet og byen rager verdens høyeste trehus 51 meter i været. Å bo i Treet betyr luftig bokvalitet tuftet på gran fra de dype, norske skoger.


Verdens høyeste trehus

Tett på både havet og byen rager verdens høyeste trehus 51 meter i været. Å bo i Treet betyr luftig bokvalitet tuftet på gran fra de dype, norske skoger.

Bolighuset Treet i Bergen har 14 etasjer i tre og er hele fire etasjer høyere enn noe annet trehus. Ikke bare er det unikt, det er også historisk.

 – Det har vært et kappløp på verdensbasis, med mange land som har gitt uttrykk for at de skal bygge et høyt trehus. Det ble Norge som fikk opp det første høye trehuset. Det gjør at Bergen er blitt satt på kartet blant arkitekter og fagfolk verden over, sier sivilingeniør og Norges ledende spesialist på limtre og bærende konstruksjoner i tre, Rune Abrahamsen. Den gang ansatt i Sweco var han rådgivende ingeniør i byggeprosjektet og en av hjernene bak det innovative bygget.

Det er ikke bare størrelsen, men også byggemetoden som gjør bygget banebrytende: Å bruke limtre i kombinasjon med moduler slik som det er gjort på Treet, er nemlig noe helt nytt. Huset er bygget med å stable moduler i fire etasjer, deretter kommer en forsterket etasje med limtrekonstruksjoner og betongplate på oversiden, som underlag for nye fire etasjer. Deretter fire nye etasjer, og bæreplattform i betong i 10 etasje igjen.

 – Det er her innovasjonen ligger. Vi etablerte et bygge­system i tre som fungerer for store høyder. Det har ikke vært gjort for boligformål tidligere, og det fantes derfor lite å lene seg på, sier Abrahamsen som poengterer at utfordringen er at tre er et lett materiale, og kan få store svingninger i høyden.

Forskningsbasert. Prosjekteringsgruppa fra hovedentreprenøren og underentreprenører – et engasjert utviklingsteam – samarbeidet derfor med universitetsmiljøet på NTNU for å utføre tester og beregninger av dempingsfaktoren.

– Et høyt hus i tre kan sammenlignes med et gresstrå. Når det blåser, oppstår det bevegelser, og det ville blitt ubehagelig å bo i de øverste etasjene.

 

Vi måtte finne måter å beregne og konstruere det slik at det ble godt å bo opp­over i etasjene også. Og sikre at det funker.
Rune Abrahamsen, direktør i Moelven Limtre 

Etter fysisk testing og skjønn ble dempingsfaktoren på Treet vurdert til å ha en verdi på 1,9. Etter at huset ble oppført er den målt til imponerende 1,89.

 – Må sies at det har vært mange dyktige folk med i dette prosjektet, mange skarpe hjerner bak de ulike delene av prosjektet, fastslår Abrahamsen, som innrømmer å være fornøyd med å deltatt i prosjektet.

 – Det var en utrolig spennende prosess som har endt i et suksessprosjekt – et hus med mye tre der folk bor godt og det er trivelig å oppholde seg. En fantastisk bra reise, oppsummerer han.

Stort spenn. I dag er Rune Abrahamsen direktør i Moelven Limtre, som også hadde et anselig bidrag i proses­sen, både med tanke på innovasjonskraft og leveranser. De 45 meter lange fagverkene, som i dag er delvis synlige både innvendig og utvendig, er produsert og montert av Moelven Limtre AS.

 – Enorme fagverkselementer levert med millimeter­presisjon, fastslår han. 

Den forholdsvis nyslåtte limtredirektøren tror bruken av tre i bygg gjør noe med opplevelsen av bygget og gir det særegne kvaliteter.

 – I Skandinavia har vi byggetradisjoner tuftet på tre. Vi er vant til hus i tre, det gjør oss komfortable, vi liker lukta og jeg tror mange opplever at det gir varme. Tre gjør rett og slett noe med atmosfæren og selve inneklimaet, sier han. 

Spesielt innemiljø. Gründer Bjørn Myreze har kjøpt en av de 62 leilighetene i Treet. Ved siden av god beliggenhet og en funksjonell bolig, fremhever han innemiljøet som særlig attraktivt.

 – Det første vi møtte da vi kom inn i huset, var frisk luft, sier Myreze som forteller at de opprinnelig hadde tenkt seg en leilighet i en av de øverste etasjene.

 – I stedet ble det første etasje. Vi forelsket oss med en gang vi kom inn i leiligheten. Vi hadde aldri forestilt oss at det gikk an å bo så tett på sjøen, men her bor i vi nesten på vannet, omtrent som på en båt, sier han. 

At huset er bygget i tre, har mye å si for hvordan du opplever bygget, mener han.

 – Du møtes av tre allerede utenfor, og med konstruksjo­ner og flater i tre innvendig også føles det som om hele huset puster. Balansen mellom treverk og moderne teknologi har gitt et fantastisk bygg, som også er miljø­vennlig – Energimerke A. På toppen kommer utsikt til både sjøen og byen, kommenterer han. 

Flere høye trehus i sikte. Rune Abrahamsen tror Treet bare er startskuddet for bygging av høye trehus.

 – Allerede nå ser vi at flere og flere mennesker flytter til byene, og den trenden vil forsterke seg ytterligere i fremtiden. Det er lite plass i urbane områder, og for å utnytte plassen bedre er et av svarene å bygge høyt. For å møte fremtidens miljøkrav og kunne bygge bærekraftig, er det det ultimate svaret å bygge med tre i høyden i byene, fastslår han. – Og dette er enda viktigere problemstillinger i andre land med høyere befolkningstetthet, tilføyer han.

Treet ga mange verdifulle erfaringer, og Abrahamsen mottar ukentlig henvendelser om bygget fra hele verden, fra studenter, magasiner og bransjefolk som ønsker mer informasjon og en omvisning.

 – Jeg får ikke stilt opp på alt, men det har blitt en del rundturer på huset, senest med en delegasjon med franskmenn, forteller han. 

Å være med i nyskapende utviklingsprosjekter har høy prioritet hos Moelven Limtre.

 – Vi bruker ganske mye ressurser og mennesker,målt i både timer og kompetanse, på å være innovative i prosjekter. Vi skal være i front hele veien, ikke bare i Norge, men også internasjonalt, konstaterer han. 

Nå er et nytt, banebrytende signalbygg i tre klart på tegne­brettet. Leiligheter i det 18 etasjer høye og over 70 m høye Mjøstårnet i Brumunddal nær Moelven er nå lagt ut for salg.

 – Hvis salget og prosessen går som forventet, blir det bygge­start i 2017.