Hopp til innholdet
Værbeskyttet bygging Da Linnéuniversitetet i Växjö skulle utvide, var ambisjonen å skape et energieffektivt bygg som utelukkende var oppført i tre. Hus N ble innviet i januar i år, og er det første store prosjektet der trä8-systemet er tatt i bruk.


Værbeskyttet bygging

Da Linnéuniversitetet i Växjö skulle utvide, var ambisjonen å skape et energieffektivt bygg som utelukkende var oppført i tre. Hus N ble innviet i januar i år, og er det første store prosjektet der trä8-systemet er tatt i bruk.

TRÄ8 ER ET søyle/ bjelkesystem basert på limtrebjelker og skivematerialet Kerto. Systemet er utviklet av Moelven. – Den store fordelen med trä8 er at byggingen skjer værbeskyttet, sier Håkan Lindahl, som er prosjektsjef ved entreprenør Peab i Växjö. Til forskjell fra andre måter å bygge trehus på kommer nemlig taket tidlig på plass når man bruker trä8systemet. – Det betyr også at installasjonsarbeidet kan komme i gang på et tidligere stadium, og at byggetiden kortes inn, sier Lindahl.
  Hus N er på hele 6500 m2 og består av flere sammenkoblede bygninger. Huset rommer både undervisningslokaler og kontorlokaler.

Det har selvfølgelig vært spesielt viktig å sikre at systemet oppfyller strenge krav til lyd og vibrasjoner.
Eiendomssjef i det kommunale eiendomsselskapet
Videum, Patrik Hjelm

PILOTPROSJEKT. Patrik Hjelm er eiendomssjef i det kommunale eiendomsselskapet Videum, som er byggherre. Han forteller at ambisjonen var å oppføre bygningen helt og fullt i tre. Han har fulgt byggeprosessen svært tett, ikke minst med tanke på at det har vært et pilotprosjekt.
  – Det har selvfølgelig vært spesielt viktig å sikre at systemet oppfyller strenge krav til lyd og vibrasjoner. Vi har flere andre store trebygninger, og vi ser at den nye bygningen klarer seg svært godt i sammenlikning med dem, sier Patrik Hjelm.
  Det er også et energieffektivt hus som er klassifisert som såkalt green building.
  Moelven Töreboda AB har konstruert reisverket og gjort beregninger for dimensjonering av limtrebjelker. – Vi hjalp også til under monteringen i den innledende fasen. Det var viktig, siden det er et helt nytt system som entreprenøren ikke har brukt tidligere, sier Johan Åhlén, som er prosjektog utviklingssjef.

STOR INTERESSE. Åhlén forteller at de har fått mange lovord for kvaliteten på bjelkelaget, og at det innfrir alle forventninger til spenst, vibrasjoner og akustikk.
  – Det er stor interesse for trä8, og oppmerksomheten rundt bygningen ved Linnéuniversitetet gjør at vi hele tiden får mange spørsmål om systemet som sådan, og forespørsler om nye prosjekter. For øyeblikket prosjekteres to seksetasjers hus for boligformål. Håkan Lindahl er overbevist om at Peab kommer til å benytte seg av systemet i fremtidige byggeprosjekter. – Växjö kommune vil veldig gjerne bygge i tre, og derfor er det sannsynlig at metoden blir aktuell også i fremtidige bygg, sier han.