Hopp til innholdet
Treets renessanse Partner og arkitekt, Siv Helene Stangeland, i ­Helen & Hard Arkitekter mener at dagens norske arkitekter i økende grad ønsker å benytte tre som bygge­materiale. Det er også en videreføring av stolte, norske arkitekturtradisjoner.


Treets renessanse

Partner og arkitekt, Siv Helene Stangeland, i ­Helen & Hard Arkitekter mener at dagens norske arkitekter i økende grad ønsker å benytte tre som bygge­materiale. Det er også en videreføring av stolte, norske arkitekturtradisjoner.

01: Hvilken rolle vil du si at tre spiller i moderne, norsk arkitektur?

– Tre har en renessanse innen norsk design og arkitektur! Ny bevissthet om treets miljøvennlighet, og behov for uttrykk av naturlige kvaliteter, tror jeg gjør at tre er det materialvalget som topper lista for mange yngre arkitekter for tiden.

Sammen med en god porsjon arkitekturarv innenfor trebruk har vi også viktige tradisjoner å bygge videre på. Da tenker jeg også på moderne arkitektur av for eksempel Sverre Fehn og Knut Knutsen.

02: Hva er det med treets egenskaper i arkitektur som tiltrekker deg?

 – De organiske formene som treverkets vekst­mønster alltid har i seg, de gode sanselige kvali­tetene, de geniale hygroskopiske egenskapene, og de spennende konstruktive mulighetene, samt det å vite at vi lagrer CO2 istedenfor å produsere mer.

03: Hvordan jobber man med innovasjon og tre?

 – Vi ser på det vi har gjort, lærer og prøver neste gang å gjøre noe litt annerledes og bedre. Vi oppsøker nettverk med større kunnskap i andre land, og vi spør oss hele tiden om noe kan gjøres med tre istedenfor mer miljøbelastende materialbruk. Og vi er hele tiden i dialog med ingeniører og ut­førende fagmiljøer – men først og fremt handler det om å legge frem alternative løsninger og forfølge disse i et tett samarbeid.

04: Hva er de største fordelene ved å bruke tre?

 – Den største fordelen er at konstruksjonen kan være synlig, og det gir en rekke kvaliteter til den romlige opplevelsen. I tillegg gir treets organiske og sanselige kvaliteter og øvrige gode egenskaper­ store fordeler, samt at det er et miljøvennlig materiale.

05: Helen & Hard Arkitekter fikk Treprisen 2013, og juryen framhevet Biblioteket i Vennesla, Prekestolen fjellstue og I-park. Hva slags rolle spiller tre i disse prosjektene?

 – I Vennesla er treet brukt som hovedmateriale i de konstruktive og synlige ribbene i form av limtredragere. I tillegg er det bygget dekker med massiv­tre. Tre er også brukt til alle hyller og møbler, og da i form av finerplater.

I Prekestolen fjellstue er det i form av den enkle planken som blir lagt i lag til skreddersydde elementer og satt sammen til 15 forskjellige ribber, og som til sammen gir hovedformen til hele hytta.

Når det gjelder I-park er tre et enkelt bokselement utviklet ut i fra et standard­element fra Lignotrend, som blir stablet over hverandre i en gradvis fordreining, og som også er brukt til for eksempel benker, hyller og resepsjonsdisk. I alle disse tre prosjektene er det konstruktive treverket synlig og skaper et unikt rom.

06: Hva inspirerer deg til å bruke tre i dine prosjekter?

– Det som inspirerer meg aller mest med tre som byggemateriale er at det er et naturmateriale som ikke trenger å bearbeides særlig mye. Siv Helene Stangeland

07: Hvilke miljøfordeler har tre fremfor andre materialer i moderne arkitektur?

 – Hvis treverket kommer fra industriell skogsdrift er det slik at for hver kubikkmeter tre vi bruker, lagres om lag 960 kg CO2, i motsetning til en kubikkmeter betong, som produserer 1700 kg CO2. Det at tre er et fornybart material som lagrer CO2 gjør det til et helt unikt byggemateriale i miljø­sammenheng.

08: Hvordan ser du på bruken av tre i arkitektur i et estetisk perspektiv?

 – Tre kan brukes og misbrukes, og som alle ­materialer må det nyttes og behandles riktig i en større sammenheng for å få en estetisk ­kvalitet. Vi er mest opptatt av treverk brukt ­konstruktivt, da gir det en romlig opplevelses­kvalitet som virker på flere plan enn når det kun brukes som overflate. 

09: Har du et spesielt bygg hvor tre er et sentralt materiale du vil trekke frem som spesielt vellykket – og hvorfor?

 – Vi besøkte nettopp en barneskole i Klaus i Sveits som er tegnet av Dietrich Untertrifaller. Etter 13 år i bruk ser skolen overraskende velholdt ut. Å skape omgivelser for læring som både gir et godt inneklima, en varm og lun atmosfære med et behagelig lydnivå og estetiske kvaliteter som tydeligvis hindrer hærverk, viser for meg en meningsfull bruk av tre på mange plan.

10: Hvordan ser du på trematerialers rolle i fremtidens arkitektur?

– Tre gir en storslagen mulighet for økologisk masse­byggeri i en helt ny skala. Å lagre CO2 ­istedenfor å produsere det er svært viktig i et miljø- og klimavennlig perspektiv.