Hopp til innholdet
Trä8 – et smart system Blir det ikke for tungt å oppføre et seks etasjers høyt hus på toppen av en garasje? Nei, ikke med et byggesystem i tre!


Trä8 – et smart system

Blir det ikke for tungt å oppføre et seks etasjers høyt hus på toppen av en garasje? Nei, ikke med et byggesystem i tre!

TRE ELLER BETONG – det var spørsmålet da Hökerums Bygg AB skulle oppføre to flerboligbygninger i Askim utenfor Göteborg. Svaret ble: tre.
  Å bygge i tre er nemlig å bygge smart. I dette prosjektet gjorde det at de to bygningene kunne plasseres oppå en eksisterende parkeringsgarasje. Dette hadde ikke vært mulig med betongbygninger, som er mye tyngre. Bygging i tre ga dermed en stor innsparing både i tid og penger.
  Det er et stabilt byggsystem med reisverk i limtre og Kerto, utviklet for fabrikkbygging. Trä8 kan håndtere maksimalt modulmål på 8 x 8 meter, og dette gir arkitekten stor frihet når det gjelder innvendig utforming.
  – Flerboligbygningene i Askim er de første seks-etasjers husene som er bygd med dette systemet. Monteringen tok åtte uker per hus og fulgte fremdriftsplanen til punkt og prikke, forteller prosjektleder Magnus Claesson i Moelven Töreboda.
  Limtrefabrikken leverte reisverk i limtre, bjelkelagselementer, yttertak og Kerto til de to byggene.

Flerboligbygningene i Askim er de
første seksetasjers husene som
er bygd med dette systemet.
Monteringen tok åtte uker per hus og
fulgte fremdriftsplanen til punkt og prikke.
Prosjektleder Magnus Claesson

Systemet har tidligere vært brukt i en større bygning ved Linnéuniversitetet i Växjö, der flere hus ble koplet sammen. Her var det spesielt strenge krav til lyd og vibrasjonsdemping, og målingene som ble gjort, ga svært tilfredsstillende resultater.
  – Til forskjell fra andre måter å bygge trehus på, kommer taket tidlig på plass når man bruker Trä8-systemet. Det gjør at en stor del av byggearbeidet er værbeskyttet, og ikke minst at også installasjonsarbeidet kommer tidlig i gang. Det betyr dermed at hele byggetiden kortes inn sammenliknet med når man bruker andre systemer, understreker Magnus Claesson.
  Moelven Töreboda har testet bærebjelkesystemet akustisk i samarbeid med innleide fagfolk. Det legges stor vekt på å utvikle metoder for effektiv lyddemping. Testene viser også at Trä8 kan gi et like godt lydmiljø som konstruksjoner i andre materialer.
  Å bygge i tre innebærer store miljøfordeler. Det er et fornybart materiale, fremstillingsprosessen medfører mindre CO2-utslipp enn produksjon av andre konstruksjonsmaterialer, og den lave vekten gir fordelaktige transportløsninger.

Trä8 – et unikt system for høye trehus

Et bærebjelkesystem som uten problemer kan ta bjelkelag med opptil åtte meter spennvidde, oppbygd med 8x8 meters standardmoduler.

Systemet kan brukes til flere etasjer, hittil er det bygd i opptil seks etasjer.

Komponentene i systemet består av søyler av limtre, bjelker av limtre, stabiliseringselementer av limtre og Kerto, gulv- og takbjelkelag av Kerto samt smijernsbeslag.

Deler av systemet er CE-sertifisert

Et effektivt system som korter inn prosjekttiden.

Gir mulighet til å bygge værbeskyttet og raskt.

En miljøvennlig byggemetode.

Trä8 er utviklet av Moelven Töreboda AB i samarbeid med Luleå tekniska universitet.

Skreddersøm i tre
Treet i Bergen blir med sine 14 etasjer verdens høyeste bolighus i tre.
Med limtre og moderne maskineri kan fantastiske konstruksjoner i tre se dagens lys. Som verdens høyeste bolighus i tre.
Kledning som gir liv
De modulbygde flerbolighusene i Ängsnäs Glänta var klare til innflytning i januar 2012. Foto: Jan Lillehamre
Treverk får en stadig viktigere rolle i utformingen av nybygg – også i flerbolighus i storbymiljøer, der andre materialer lenge har vært et selvsagt valg.
Trendy treverk
Kundene vil i stadig større grad ha materialer som er klare til bruk. \nFoto: Einar Breen
Når sjefen i Moelven Wood AB i Sverige kikker i glass­kulen, ser han økt bruk av tre, nye tid­sriktige produkter og tettere kontakt med forbrukeren.