Passivhus som nådde energikravene med Moelvens Iso3-stender - Moelven
Hopp til innholdet
Passivhus som nådde energikravene med Moelvens Iso3-stender Profilbygget på Fornebu er et godt eksempel på at miljøfremmende løsninger også kan gi økonomisk gevinst. Moelvens Iso3-stender er et viktig bidrag til suksessen. Tekst: Knut Werner Lindeberg Ahlsén. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien


Passivhus som nådde energikravene med Moelvens Iso3-stender

Profilbygget på Fornebu er et godt eksempel på at miljøfremmende løsninger også kan gi økonomisk gevinst. Moelvens Iso3-stender er et viktig bidrag til suksessen. Tekst: Knut Werner Lindeberg Ahlsén. Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien

BYGGHERREN IT FORNEBU (nå Technopolis) satte seg høye miljøambisjoner da Profilbygget skulle bygges, og gikk for både passivhusstandard og karakteren «Excellent» i BREEAM. Det karakteristiske huset er bygget med doble fasader; med et glasskall utenpå en klimavegg. Det er den indre bygningskroppen med kontorarealene som har passivhusstandard. Denne dobbeltfasaden er et viktig element i energiregnskapet, og bidrar til å utnytte temperatursvingninger heller enn å måtte kompensere for dem med kjøling og oppvarming.

I VEGGENE sitter Moelvens unike og slanke Iso3-stender, som bidro til å nå energikravene – og endatil gi større bruksareal. – Med Iso3 er det mulig å bygge med tynnere vegger og likevel nå strenge energikrav. Det er her selve suksessfaktoren ligger, sier direktør Sven Egil Holmsen i Moelven Multi3.

MER GULVAREAL. Å bygge passivhus med tradisjonelle byggematerialer krever tykke vegger for å nå kravene til isolasjon og redusert energiforbruk. En av konsekvensene blir da redusert bruksareal, og tapte leieinntekter for utleier. Iso3-stenderen har bedre isolasjonsevne enn vanlige stendere, og gir derfor et reisverk med smalere veggtykkelser.

VED BRUK av Iso3-stendere kan man i de fleste tilfeller bygge veggen minst 5 cm slankere enn med andre løsninger. Dette høres lite ut, men dette utgjør faktisk rundt 4 m2 i et vanlig 2-etasjes hus på 160 m2. Med en kvadratmeterpris på 35.000 utgjør dette om lag 140.000 kroner i økt verdi for mange prosjekter, der tomteutnyttelse og avstanden til naboen begrenser ytterveggens plassering. Regner man på et næringsbygg med verdier på om lag 45.000 kroner per m2 vil man ved bruk av Iso3 kunne realisere en gevinst på flere millioner kroner per bygg.

– Med Iso3 har Profilbygget fått økt bruksareal, med de samme strenge kravene til energi som lå i prosjektforutsetningene, samt at det økologiske fotavtrykket har blitt mindre. Sven Egil Holmsen 

BRUKERVENNLIG. For anleggsleder Åsmund Nilsen i Skanska var Profilbygget den første erfaringen med bruk av Iso3-stenderen. Han beskriver stenderen som brukervennlig. – Den er veldig lett og enkel å jobbe med, kommenterer han. – Vekten og belastningen er halvert for dem som utfører jobben på byggeplass. Han påpeker at det var ekstra enkelt fordi den kan leveres ferdig kuttet i ønsket lengde. – På den måten unngikk vi kapp, hvilket er positivt.

Rent økonomisk er den noe dyrere, men med den innlagte isolasjonen vil varmetapet bli mindre. I et langsiktig perspektiv er den derfor fordelaktig både økonomisk og med tanke på klimaet, sier han. Åsmund Nilsen, anleggsleder i Skanska

SVARTE PÅ KRAVET. Iso3-stenderen var Moelvens svar på norske myndigheters stadig strengere krav til redusert energiforbruk i nye bygg. Den ble utviklet med støtte fra blant annet Innovasjon Norge. Den vakte også betydelig oppmerksomhet, og for dette produktet ble Moelven høsten 2011 hedret med Byggenæringens Innovasjonspris under Bygg Reis Deg. 

INNOVASJONEN i Iso3-stenderen ligger i en innbygget kuldebrofjerner i polyuretan, som er det beste av de vanlige isolasjonsmaterialene. Når kuldebroene i bindingsverket fjernes, øker varmemotstanden i veggen. Dette gir en bedre vegg, fri for kuldebroer og dermed lavere U-verdi (lavere varmetap). Dette slår også positivt ut på strømregningen.Moelven har også levert Iso3 til mange andre større kontorbygg, eksempelvis NCCs hovedkontor i Østensjøveien og Miljøhuset GK på Ryen. Valget av Iso3 på Ryen gav 86 kvm mer bruksareal fordi veggene ble bygget slankere. 

FLERE PASSIVHUS KOMMER. Kommuner og mange aktører i næringen har allerede lagt seg på passivhusnivå for sine bygg. – Vi ser at strengere energikrav sprer om seg til flere segmenter i markedet. Overgangen til passivhus har kommet godt i gang, særlig innenfor offentlige bygg som skoler, barnehager og større bygg. Ambisiøse og miljøbevisste byggherrer og leietakere er hovedårsaken til denne utviklingen, sier Holmsen.

Les mer om den skumisolerte trestenderen Iso3