Hopp til innholdet
To byggsystemer – ett hus I Nacka vokser boligområdet Tollare frem med en fantastisk beliggenhet ved sjøen, bare et steinkast fra Stockholm sentrum. Her kombinerer man for første gang to byggsystemer når Moelven ByggModul AB og Moelven Töreboda AB bygger barnehage og aldersbolig.


To byggsystemer – ett hus

I Nacka vokser boligområdet Tollare frem med en fantastisk beliggenhet ved sjøen, bare et steinkast fra Stockholm sentrum. Her kombinerer man for første gang to byggsystemer når Moelven ByggModul AB og Moelven Töreboda AB bygger barnehage og aldersbolig.

FABRIKKBYGDE ALDERSBOLIGER og barnehager er ikke noe nytt. Ved å systematisk utvikle produksjonsprosessen har Moelven ByggModul skapt et konkurransedyktig grunnlag for industrielt bygde hus av høy kvalitet. Bedriften er leverandør til flere firmaer som har spesialisert seg på å eie og drive pleie- og omsorgsbygg.

SØSTERSELSKAPET Moelven Töreboda AB, som er en ledende produsent av limtrebjelker, har utviklet sitt system, Trä8 – et søyle/bjelke-system for bolig­blokker med stor spennvidde. Det ble lansert i 2009 og finnes nå i både boligblokker og offentlige bygninger.

Barnehagen og aldersboligen i Tollare blir bygd med en kombinasjon av de to systemene. Det er en seks-etasjers bygning, inkludert kjeller, med barnehage på gateplan og leiligheter i de fire øverste etasjene.

 – Trä8-systemet brukes i en midtseksjon av bygningen, der det på gateplan er barnehage og videre oppover i etasjene er spiserom, felles­arealer og personalrom. Denne seksjonen blir koblet sammen med to modulbygde huskropper med totalt 72 leiligheter til eldre, forteller Moelven ByggModuls markedssjef, David Öberg.

NY KOMBINASJON. Man har god erfaring med å bygge med de to systemene hver for seg, men når de kombineres, dukker det opp en rekke nye spørsmål som må besvares.

 – Det handler både om samordningsspørsmål og om tekniske løsninger og tilpasninger. Det er mange­ detaljer å ta hensyn til, for eksempel ­hvordan de to systemene oppfyller de kravene som stilles til brannsikkerhet og akustikk. Dessuten er det viktig hvordan sammenkoblingen av systemene påvirker det estetiske, forklarer David Öberg.

FREDRIK INGMARSSON, som er prosjektsjef hos Moelven Töreboda AB, forteller at det aller første spørsmålet som dukket opp, handlet om bygningens stabilitet.

 – Det førte også til spørsmål om hvordan vi oppfyller kravene til brannsikkerhet. I dette til­fellet bruker vi vårt vanlige limtre, som er klassifisert som brannsikkert, og det suppleres med gips. I tillegg kler vi stenderne med gips, forklarer han.

 – Men når man skal kombinere to forskjellige systemer som aldri tidligere er brukt sammen, er det mye å ta hensyn til – for eksempel hvor ulike sjakter skal gå, og hvor man må lage hull i bjelkene­ for at sammenkoblingen med modulene skal fungere. Her bruker vi dessuten en spesialløsning for forankring i bakken, siden bygningen har kjeller­etasje, forteller Fredrik Ingmarsson. 

UNIKT PRODUKT. Han ser på hele prosjektet som innledningen til noe nytt: muligheter som tidligere ikke er blitt utnyttet, og to bedrifter som drar nytte av hverandres sterke sider.– Jeg er overbevist om at vi vil se en fortsettelse når denne bygningen er ferdig, sier han.

David Öberg er enig: – Med Trä8 øker vi for­edlingsgraden. Det gjør Moelven ByggModul og Moelven Töreboda til en mer komplett leverandør. De to bedriftene har omfattende kompetanse som til sammen skaper helt nye muligheter. Det betyr at vi kan henvende oss til nye kundegrupper og tilby et helt unikt produkt på markedet, forklarer han.

Interessen for fabrikkbygde hus har generelt økt i senere år, noe det er flere grunner til. Prosessen gir både en betydelig sikrere økonomisk kalkyle og en mer pålitelig tidsplanlegging – uten at man gir avkall på kvalitet.

 – Systemene og prosessene i produksjonen er velutviklet og grundig testet. Kundene vet hva de får. Vi har et modent produkt, og jeg ser store ut­viklingsmuligheter både i samarbeidet med Moelven Töreboda og i Trä8-systemet.David Öberg 

STADIG VIKTIGERE MED MILJØ. Siden barnehagen og aldersboligen i Tollare opp­­føres utelukkende i tre, oppfyller bygningen alle krav til miljø og bærekraft. Tre er det eneste fornybare bygningsmaterialet i et bygg, noe som fører til at det blir stadig mer etterspurt.

Miljøspørsmålet er i dette tilfellet viktig for byggherren, Senectus, som også tidligere har valgt Moelven ByggModul som leverandør på ulike prosjekter. Senectus har dess­uten valgt å bygge en kombinasjon av barnehage og aldersbolig for å gi mennesker muligheter til å møtes på tvers av generasjoner, og bidra til et godt miljø for de som bruker bygningen.

FASADEN på bygningen i Tollare vil bestå av en blanding av gips og tre – tre på de nederste etasjene og gips på de to øverste. På taket skal det bygges en takterrasse med en stor altan. Den vil ha utsikt til det tilgrensende naturreservatet og Länner­stasundet. Innflytting vil skje i løpet av våren 2016, men i Tollare vil byggevirksomheten fortsette i enda noen år. Området skal etter planen være ferdigbygd i 2020. Da vil det bestå av nærmere 1 000 nye boliger, i form av både eneboliger og leiligheter, samt bygninger til det lokale tjenestetilbudet.

Tollare i Nacka kommune
  • Aldersbolig, 72 leiligheter, 5 000 kvm
  • Barnehage med seks avdelinger, 1 000 kvm
  • Kombinasjonsprosjekt med modulbygg og søyle/bjelke-system
  • Byggherre: Senectus
  • Totalentreprenør: Moelven ByggModul AB
  • Innflytting våren 2016
Trä8 – et smart system
Foto: Jan Lillehamre
Blir det ikke for tungt å oppføre et seks etasjers høyt hus på toppen av en garasje? Nei, ikke med et byggesystem i tre!
Bygd smart
Da EU-skolen i Frankfurt skulle utvides, byttet arkitekten utstål og betong med limtredragere i bøk og prefabrikkerte moduler i massivtre. Foto: Thomas Mayer
Da EU-skolen i Frankfurt skulle utvides, byttet arkitekten ut stål og betong med limtre­dragere i bøk og prefabrikkerte moduler i massivtre. Resultatet ble 20 prosent reduserte kostnader, 30 prosent lavere energiforbruk og rask byggetid. Tekst: Knut Werner Lindeberg Alsén
Geniale byggeklosser
Linåkeren borettslag. Bilde: OBOS nye hjem
Moelvens nye, innovative bolig­konsept drar enda bedre nytte av modul­systemets fordeler, sier ­direktør Lars Brede Aandsta i Moelven Byggmodul AS.