Suksessfull stender - Moelven
Hopp til innholdet
Suksessfull stender Da norske myndigheter varslet forskrifter som skulle sikre tettere og mer energigjerrige bygg, svarte Moelven med å utvikle en revolusjonerende stender, Iso3.


Suksessfull stender

Da norske myndigheter varslet forskrifter som skulle sikre tettere og mer energigjerrige bygg, svarte Moelven med å utvikle en revolusjonerende stender, Iso3.

Moelvens iso3-stender er rett og slett en spesialtilpasning til de nye byggeforskriftene. Innovasjonen ligger i en innbygget kuldebrofjerner i polyuretan, som er det beste av de vanlige isolasjonsmaterialene. Når kuldebroene i bindingsverket fjernes, øker varmemotstanden i veggen betraktelig. Så langt kjent er Iso3 eneste bindingsverksløsning som gjør det mulig å bygge med 20 cm isolasjonstykkelse, uten å måtte kompensere med fordyrende tiltak i andre bygningsdeler.
  – Med Iso3 er det mulig å bygge med tynnere vegger og likevel nå energikravene i forskriftene, uten å måtte omfordele - det er selve suksessfaktoren, sier daglig leder Sven Egil Holmsen i Moelven Iso3.

FORENKLER BYGGEPROSESSEN. Han mener Iso3 kommer godt ut også i forhold til økonomi, når en ser totalløsningen for hele veggen under ett:
  – Iso3 er dyrere enn heltre, slik tilfellet er for laminerte komponenter. Men det må tas med i regnestykket at byggeprosessen blir raskere og dermed rimeligere, og at huset får tynnere vegger. I et vanlig hus gir dette fire kvadratmeter større innvendig areal. Kvadratmeterprisen tatt i betraktning, bør det være interessant, sier Holmsen.

Han påpeker at Iso3 bidrar til å forenkle byggeprosessen.
  – Iso3-stenderen veier mellom 30 og 40 prosent mindre enn en konvensjonell stender. Det gjør selvsagt jobben enklere for snekkeren, sier Holmsen som forteller at etterspørselen etter stenderen har vært størst fra de som bygger passivhus eller lavenergihus.

VANT INNOVASJONSPRISEN. I fjor høst ble Moelven Iso3 hedret med Innovasjonsprisen under Bygg Reis Deg.
  – Prisen bekrefter at vi har tenkt riktig og gir trygghet for bransjeaktører som vurderer produktet, konstaterer Holmsen.
  I juryens begrunnelse heter det blant annet at «Vinneren bygger opp under norsk byggeskikk og norske materialer. Innovasjonen er genial i sin enkelhet og har direkte bakgrunn i økte energikrav fastlagt gjennom Plan- og bygningsloven og tilhørende forskrifter. Produktet er gjennomtestet og meget godt dokumentert…»
  Det er Bygg Reis Deg AS som har tatt initiativet til etableringen av Byggenæringens Innovasjonspris. En enstemmig jury valgte Iso3 blant 40 innsendte kandidater.

BREEAM til barna
Haukåsen barnehage er en av flere undervisningsbygg som oppføreres med Iso3-stenderen i konstruksjonen. \nFoto: Matthias C. Herzog
Haukåsen barnehage i Trondheim ble det første ferdige undervisningsbygget med BREEAM-NOR sertifikat. Med tiden vil kunnskap, lek og latter sitte i de nye veggene – som er bygget med Moelvens unike Iso3-stender.
Hvordan gjør vi huset passivt?
Den nye Iso3-stenderen har en innebygget kuldebrofjerner i polyuretan, sier Sven Egil Holmsen i Moelven Iso 3.\nFoto: Istock og Scanpix
Det går én vei i europeisk husbygging: Mot null. Ideelt skal en bygning ikke belaste miljøet i det hele tatt. Derfor setter hver nye byggtekniske forskrift strengere klimakrav enn den forrige. I Norge er det nylig innført ny byggforskrift.
Lovlig lavt energibehov
Familien Geertsen har fått bygget et moderne, miljøvennlig hus med planløsninger spesielt designet for en barnefamilie. Dette er Hardangers første enebolig med energimerke A, tegnet av arkitekter fra Pir2 og Arkitekturverkstedet. \nFoto: Jan M. Lillebø/Bergens Tidende
Mer nøyaktighet på byggeplassen, innovasjon i byggevareindustrien og kompakte, funkispregede hus med godt inneklima. De nye, myndighetspålagte energikravene gir mange ringvirkninger i forhold til hvordan vi bygger og bor.
Bygg smartere
Jakten på smartere byggemetoder tar aldri slutt. Vi prøver å finne en byggeteknikk som er effektiv, rasjonell og som gir tette hus uten å binde fukt. Og vi ønsker i mange tilfeller å bruke naturmaterialer.
Iso3
Iso3 løser nye energikrav på en meget enkel måte! Ved å bytte ut eksisterende heltrestender med Iso3 med kjerne av isolasjonsskum, blir u-verdien lavere. Overgang til Iso3 øker isolasjonseffekten tilsvarende 5-10cm økt isolasjon i en konvensjonell vegg. Og du kan velge dimensjoner opp til 300mm, som gjør det enkelt å bygge passivhusvegger med få veggsjikt og med fornuftig tykkelse. Det prisbelønte produktet eliminerer kuldebroer i vegger. 5cm slankere vegg tilsvarer ca 4 kvm ekstra gulvareal i et vanlig hus ! Passivhusvegger i store bygg kan ofte bygges 10cm slankere enn med vanlig bindingsverk. Bygger du med Iso3, får du en varig energibesparende løsning, enten du følger dagens energikrav, eller om du skal bygge et passivhus. Iso3 200 (47x200mm) kan oppnå en U-verdi på 0,18 W/m2K for ytterveggskonstruksjon med 20cm mineralull. Det gjør at man slipper omfordeling av varmetap. Iso3 leveres også i større dimensjoner, opptil 300mm, med tilhørende lave U-verdier for yttervegg. En slank passivhusvegg med Iso3 250+48mm kan f.eks. oppnå en U-verdi på 0,12. Iso3 løser dermed både kravene i TEK 17 og passivhusstandarden med en slank og byggevennlig veggkonstruksjon. Iso3 er også klimariktig. CO2 utslippet fra materialene mer enn oppveies av innsparingen i varmetap, når man sammenligner en Iso3-vegg og en konvensjonell vegg. Se "Miljøinformasjon" lenger ned på websidene.