Hopp til innholdet
Sommarstugan får nye linjer Før var den liten. Ofte var den falurød med hvite karmer. Og den hadde skråtak. I dag er den gjerne litt mer firkantet. Ikke sjelden er den svart i stedet for rød. Og taket er flatt, noen ganger med takterrasse. Det handler om den svenske sommarstugan.


Sommarstugan får nye linjer

Før var den liten. Ofte var den falurød med hvite karmer. Og den hadde skråtak. I dag er den gjerne
litt mer firkantet. Ikke sjelden er den svart i stedet for rød. Og taket er flatt, noen ganger med takterrasse.
Det handler om den svenske sommarstugan.

DET SVENSKE FOLKET ELSKER SIN SOMMARSTUGA – et sted for rekreasjon, opplading og inspirasjon. For mange som bor i utleieleilighet, representerer stugan et lite revir i det grønne, et sted der man selv former tilværelsen og nyter sine tilmålte svenske sommerferieuker og helger på forsommer og tidlig høst. Men stugan har forandret seg den senere tiden.
  – Før var den sterkt preget av fallende linjer og skråtak. Slik er det ikke lenger. I dag har den rettere linjer, er mer firkantet, og den store endringen er at flere og flere vil ha flatt tak, konstaterer arkitekt Gert Wingårdh.
   – Det er antakelig globaliseringen som kan forklare trenden med flatt tak. Kanskje har vi latt oss inspirere av hus i andre land – land med færre regndager ...
De hyttene som ble bygd siste tiår før andre verdenskrig og tiåret etter krigen, var ofte veldig enkle. Innlagt vann, avløp og skikkelig toalett forekom ekstremt sjelden. Senere ble det mer vanlig, og elektrisitet ble også en selvfølge. Sommar-stugan ble like ordentlig som en permanent bolig.
   – Men nå har det litt borgerlige fokuset på høy standard forsvunnet. Nå skal det være litt enklere, gjerne med en del fiffige løsninger. Kjøkken og oppholdsrom smelter sammen, man vil ha mer fleksibilitet i sommerboligen. Helt inntil nylig var plasseringen av fjernsynet bestemmende for mye av sommarstugans utforming, og mange ville ha et ekstra fjernsynsuttak på verandaen. I dag er det viktigere å kunne lade opp laptopen, sier Gert Wingårdh, som forteller om en annen trend:
   – Nærheten til naturen og ønsket om å verne om nærmiljøet kommer til uttrykk ved at stadig flere ser på muligheten for å produsere sin egen energi, og det er tydelig at det både handler om naturvern og et ønske om å være selvforsynt med energi.