Hopp til innholdet


Smarte unike boliger

Den svenske trendanalytikeren Jens lanvin tror at vi skandinaver i framtida ønsker å bo smart, redusert og opplevelsesrikt.

SKANDINAVIER ER «grønnest i verden» og har et forsprang på miljøvennlighet fordi vi alltid har levd i samsvar med naturen, sier Jens Lanvin, strategisk direktør for svenske Bodén & co Kommunikation. Han er trendanalytiker og såkalt retrofuturist, og har forelest om framtidas bomønstre i Norden.
  – Her påvirker vi verden mer enn verden påvirker oss, derfor kan og bør den nordiske byggebransjen være ledende på hvordan vi utvikler miljøvennlige bygge- og boformer, sier Lanvin.
  Selv trekker han frem tre ting han ville tenkt på hvis han skulle bygd et hus med tanke på framtida; smarte hjem, reduksjon og opplevelse. – Jeg mener smarte hjem er tilpasset livet du lever i dag. Hjemmet er et sosialt sted, hvor du signaliserer hvem du er og hvordan du har gjort det i livet. Det skal fungere som arbeidsplass, tåle logistikken i hverdagen, være lekeplass for familien og i tillegg et sosialt rom. Takler hjemmet disse overgangene er det smart, sier Lanvin.

I framtida vil vi i måten vi bor på søke etter det som er unikt, har ekte kvaliteter og er autentisk.
Trendanalytiker Jens Lanvin

  At standarden i tillegg er høyteknologisk og at hjemmet har smarte miljøløsninger er nærmest en selvfølge. – I framtida vil dette være utbyggers fulle ansvar og ikke noe beboerne engang trenger å tenke på, understreker Lanvin. Stikkordet reduksjon handler ganske riktig om å gjøre mindre.
  – Vi ser tegn på at vi beveger oss inn i en postmaterialistisk æra. Vi innser at overflate ikke er alt og beveger oss mot reduksjon. Dette er en effekt av miljøtankegangen. Vi spør oss: trenger vi alle disse tingene? Kan jeg redusere mitt primærbosted, hvis jeg i tillegg har en hytte? Må jeg eie alt rundt meg? Vi vil bo på mindre flater, ha hjem som er fleksible, funksjonelle og helt tilpasset egne behov, til en smart pris, forklarer han.
  Opplevelse betegner vårt behov for, vilje til og ønske om å være unike. – Dette er det sterkest voksende fenomenet i verden i dag. Det unike skal gjenspeiles i hvordan vi bor. Selv om løsningene er standardiserte, vil vi være med å velge, bestemme og designe selv. Vi skaper storytelling sammen med utbygger når vi er med å designe vårt eget kjøkken og velger skapdører og fliser til badet. I framtida vil samarbeidet med en formgiver som kan levere hele løsninger hvor vi har vært med og påvirket hele veien bli sentralt, sier Lanvin.
  For å skape det perfekte bostedsområdet, vil beboerne være med å bestemme og delta helt fra starten. – I framtida vil vi i måten vi bor på søke etter det som er unikt, har ekte kvaliteter og er autentisk, sier Lanvin.

---

HVA KOMMER TIL Å PREGE FREMTIDENS BYGGESKIKK I SKANDINAVIA?

LARS SØNDERSKOV
LUMO Arkitekter, Århus
Bærekraftig og innovativ design. Skandinavisk arkitektur med fokus på bærekraftighet, energioptimering og inneklima vil i fremtiden komme til å prege utviklingen av moderne boliger og byggemiljøet særlig. På tegnestua ser vi en klar tendens til at både private og offentlige byggherrer etterspør innovativ arkitektur med bærekraftige og gjennomtenkte energiløsninger. Investeringene framtidssikres og uttrykker seg i opplevelsesrik og utfordrende byggekunst med et fantastisk inneklima. Skandinavisk arkitektur med fokus på bærekraftighet har potensialet til å bli en betydelig eksportvare – en sterk merkevare for framtiden.

HÅKAN WIDJEDAL
Arkitektstudio Widjedal Racki Bergerhoff, Stockholm
Når vi bygger i storskala så må vi finne en måte og skape billigere boliger på. I dag bygges nesten alt som unike objekter. Variasjon gjennom farge og materialer på en felles plattform, slik som i bilindustrien, kan være en vei framover. I dag bygger vi for kjernefamilien og innereder etter sjablongmaler. Vi tror på et økt behov for å vise personlighet gjennom hjemmet vårt. «Mitt hjem er min borg», blir kanskje «mitt hjem er mitt jeg». Med mer varierte krav til boliger og kostnadspress åpner det seg muligheter for redusert areal og mer unike romoppsett. Rom og funksjoner blir kanskje fjernet eller integrert. Trengs kjøkken hvis man er single og spiser mest ute? Integrert kjøkken og stue er standard i dag. Gjelder det samme for bad og soverom i morgen?

HÅKON MATRE AASARØD
Fantastic Norway Architects, Oslo
Skandinavisk Design er et begrep som betegner et enkelt og rendyrket uttrykk. Vi mener Skandinavia, med våre velutviklede sosialdemokratier, bør bli foregangsland som viser at arkitektur ikke bare er overflate men først og fremst rammer for innhold. Skandinavisk design bør derfor i fremtiden gi assosiasjoner til humane, sosiale og miljøriktige boformer.