Hopp til innholdet
Slik bygger vi svanemerket Svanens grønne merke handler om å bruke riktige og miljøvennlige materialer når du bygger.


Slik bygger vi svanemerket

Svanens grønne merke handler om å bruke riktige og miljøvennlige materialer når du bygger.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING ER et begrep som gjennomsyrer stadig flere virksomheter. Bygge- og eiendomsbransjen er intet unntak. Produksjonsmetoder, materialvalg og transport tilpasses så langt det går for å minske miljøpåvirkning og energibruk. I Skandinavia er det oppvarming som er den store energi- og miljøutfordringen. Men hva må egentlig til for å få et svanemerket hus?

SVANELISENSENE ER NYE, og foreløpig har ingen svanemerkede flerfamiliehus blitt bygget. Men det kommer, og flere deler av byggebransjen arbeider med å tilpasse produksjonen slik at de kan tilby miljømerking av sine hus.
  – Interessen fra bransjen er meget stor. Vi får mange spørsmål om merking av hus, bekrefter Veronica Eade, som er produksjonsansvarlig for miljømerking av småhus, flerboliger og barnehager i Svanen.
  Organisasjonen arbeider på tvers av hele Norden, og reglene som angir gjeldende kriterier er identisk for samtlige land.
  – Det er også forankret i bransjen gjennom en omfattende høringsrunde der vi har fått inn et femtitalls svar med synspunkter, både fra foretak og organisasjoner i bygge- og eiendomsbransjen, sier hun.

Limtrebransjen har ingen problemer med å møte kravene til svanemerking.
Jarle Svanes, forsker ved  Norsk Treteknisk Institutt .

SVANEN STILLER HØYE krav til at man har rutiner og kontroller som sikrer at byggeprosessen leverer kvalitet og oppfyller både myndighetskrav og Svanens krav. Derimot stiller de ingen krav til støttefunksjoner som transport til og fra byggeplassen og energibruken i byggingen.
  Den videre forvaltningen av eiendommen omfattes i prinsippet ikke av noen krav, med ett unntak: Energiforbruket. Den er den største miljøpåvirkningen et bygg har i sin levetid. Derfor stilles både obligatoriske energikrav og poengkrav som man kan velge for å oppfylle 9 av 22 poeng.Valg av materialer, fargetyper, lim og andre komponenter har stor betydning, og lisensen setter grenser for hvilke bestanddeler og hvor mye av hver som kan inngå i materialene.
  – For leverandørene i trebransjen er svanemerkingen ikke et stort spørsmål. Det er ikke så vanskelig å leve opp til kravene. Det viktigste er at skogen er PEFC- (Programme for the Endorsement of Forest Certification scheme) eller FSC-lisensiert (Forest Stewardship Council), sier Jarle Svanes, forsker ved Norsk Treteknisk Institutt.
  – Utslipp fra limtreprodukter, selv sponplater, skulle kunne være et kriterium som påvirker trendustrien, men limtreprodusentene har gjort en god jobb og har ingen problemer med å møte kravene til svanemerking. 
  Jarle Svanes påpeker at tre i seg selv er et godt og miljøvennlig produkt. Det er er først og fremst de stoffene som tilsettes treet ved husproduksjon, som skulle kunne utgjøre et problem i forhold til svanemerking. Det kan være for eksempel utslipp av flyktige organiske forbindelser fra lim eller maling. Men i dag finns det gode løsninger for å møte de kravene som stilles.
  Men hvilke krav kan man stille til underleverandører eller underentreprenører? Må de være miljømerket også?
  – Nei, det er ikke nødvendig. Vi ser på bedriftens ledelsessystem og deres rutiner for kvalitetssikring. Det er viktig at det finnes dokumentasjon som viser at de arbeider med kontinuerlige forbedringer, forklarer Veronica Eade.

SKANSKA AB HAR UTVIKLET sitt konsept ModernaHus for flerfamiliehus og Uniqhus for småhus for å bygge effektivt, energieffektivt og miljøvennlig. Begge hustypene er svanemerket, ModernaHus fikk lisensen i sommer. Det er allerede bygget hus inn under ModernaHus-konseptet i Västervik, Kristianstad og Örebro i Sverige. Svanemerkingen av småhus kom så tidlig som i 2005, og i dag fins omlag 200 Uniqhus, men foreløpig har de ikke bygget noen svanemerkede flerfamilieboliger.
  ModernaHus er «pilothus» som ble bygget før lisensen eksisterte. Men deler av ModernaHus «Energipaket Plus» har blitt løftet inn i grunnstandarden for å tilfredsstille Svanekriteriene.
  – De ModernaHus som bygges fremover kommer til å få Svanemerke, forteller Anna Dolk som arbeider med konseptutvikling av denne typen hus hos Skanska.
  Anna Dolk forteller at alle materialer som har vært benyttet tilfredsstiller kravene for svanelisensen. Det samme gjelder også visse konstruksjoner. Blant annet har veggene sandwichkonstruksjon med ekstra isolering og minimalt med kuldebroer, og alle lamper er uten halogen. Oppvarmingen foregår med fjernvarme i pilothusene. ModernaHus skal i følge Skanska bruke minst 25 prosent mindre energi enn byggeforskriftene krever, i noen tilfeller så mye som 50 prosent mindre.
  Når det første svanemerkede leilighetshuset skal bygges, er ennå ikke bestemt.
  – Vi har en håndfull prosjekter på ulike plasser i landet, men vi vet ennå ikke hvilket som kommer til å påbegynnes først, sier Dolk.
  – Om jeg vil designe mitt eget hus og bygge det med svanemerking, er det overhodet mulig?
  – Det er ingen god idé. Å få et Svanemerke er en omfattende prosess som krever detaljert dokumentasjon av alt materiale og av hele byggeprosessen. Den som vil ha et miljømerket hus bør heller henvende seg til en entrepenør som har lisens, sier Veronica Eade.

Fakta: Svanemerking

▸ Svanen er offisiell miljømerking i Norden og kan søkes av produsenter, importører og selgere.

I Norge er det Stiftelsen Miljømerking som administrerer miljømerkingen og lisenser. I Sverige er det Miljömärkning Sverige AB som har ansvar for både Svanen og EU Ecolabel. Mens i Danmark er det Miljømærkning Danmark som tildeler Svanen.

Svanemerket trevirke kjennetegnes av at det i motsetning fra konvensjonelt trykkimpregnert trevirke, ikke inneholder tungmetaller eller biocider, og at det er tilvirket av et bærekraftig skogsbruk samt oppfyller kravene til biologisk holdbarhet.

Det fins over 6 500 svanemerkede produkter i Sverige. Om alle svenske forbrukere gikk over til Svanemerkede stearinlys ville det minske CO2-utslippet like mye som om vi fjernet 15.000 bensinbiler fra veiene.

65 prosent av de norske forbrukerne ser ofte etter Svanenmerket når de handler.

Slik bygger vi svanemerket
– Vi arbeider med flere prosjekter og snart kommer den første \nsvanemerkede flerfamilieboligen til å bygges i Sverige, sier Anna Dolk i Skanska.\nFoto: Istock og PR
Svanens grønne merke handler om å bruke riktige og miljøvennlige materialer når du bygger.
Lovlig lavt energibehov
Familien Geertsen har fått bygget et moderne, miljøvennlig hus med planløsninger spesielt designet for en barnefamilie. Dette er Hardangers første enebolig med energimerke A, tegnet av arkitekter fra Pir2 og Arkitekturverkstedet. \nFoto: Jan M. Lillebø/Bergens Tidende
Mer nøyaktighet på byggeplassen, innovasjon i byggevareindustrien og kompakte, funkispregede hus med godt inneklima. De nye, myndighetspålagte energikravene gir mange ringvirkninger i forhold til hvordan vi bygger og bor.