Slik bygger vi kosteffektivt - Moelven
Hopp til innholdet
Slik bygger vi kosteffektivt Når kostnadene skal ned er det tre ting som gjelder: standardisering, lavenergi og industriell bygging.


Slik bygger vi kosteffektivt

Når kostnadene skal ned er det tre ting som gjelder: standardisering, lavenergi og industriell bygging.

I ALLE ÅR HAR utbyggere prøvd å holde prisene nede, og kundene har vært fornøyde bare de kan flytte inn, sier Lars Atterfors, divisjonssjef for Moelven Byggsystemer.
  Hvis det er en ting utbygger og byggherre alltid kan enes om så er det dette: kostnadene må holdes nede. Men hvordan gjør man det?

STANDARDISERT LYKKE. Punkt nummer én for å få byggekostnadene ned er standardisering.
  – Standardiserte løsninger bidrar veldig til kosteffektiv bygging, mener Per Jæger i Boligprodusentenes Forening, og får følge av Ole Petter Haugen, avdelingsleder for Teknikk og Spesialprosjekt Bygg i Skanska Norge AS: – Et viktig grep er å gjenbruke standardiserte løsninger basert på beste praksis. Samtidig bør de standardiserte løsningene være så fleksible som mulig, sier han.
  Lars Atterfors mener det er viktig å se for seg bygningens livsløp, for så å lage et system som det er mulig å forandre.
  – Vi kan for eksempel bygge en skole eller et kontorbygg som holder akkurat samme kvalitet som andre bygg når det gjelder energibruk og inneklima, men som dessuten er flyttbart, slik at bygget kan endres med endrede behov. Det innebærer at man må bygge litt utradisjonelt noen ganger, sier Lars Atterfors og forklarer at det vanlige har vært å bygge opp veggene, og så lagt gulv og tekniske løsninger. – Men nå legger vi gulvet og systemene først, og så bygger vi veggene som enkelt og rimelig kan flyttes siden, sier Atterfors.
  Han forteller at det norske byggemarkedet kanskje har kommet lengst av de nordiske landene når det gjelder å tenke systematisk rundt byggesystemer, men at Sverige og Danmark følger samme trend som Norge når det gjelder 3D modeller og BIM. Og selv om enkelte arkitekter kan innvende at standardisering kan gå ut over kreativiteten, er det mange av dem som er åpne for å jobbe på denne måten.
  – For å ta et enkelt eksempel; barn har alltid lekt med legoklosser, og selv om bitene har en bestemt form, så finnes det ingen begrensninger for deres fantasi, sier Atterfors.

For å ta et enkelt eksempel; barn har alltid lekt med legoklosser, og selv om bitene har en bestemt form, så finnes det ingen begrensninger for deres fantasi.
Divisjonssjef i Moelven Byggsystemer, Lars Atterfors

LAVENERGISKE BESPARELSER. Punkt nummer to for å holde byggekostnadene nede er å bygge lavenergisk. Her kan man virkelig gjøre grep som byggherren vil merke over tid. Danmark og Sverige ligger foran Norge i løypa her, men senest på Byggdagene i mars 2010 sa kommunalminister Liv Signe Navarsete at krav til passivhusstandard kommer til å komme raskere enn tidligere planlagt. TEK-forskriften, med føringer fra EU-og EØSdirektivene, fastsetter minstekrav til hver enkelt byggedel i Norge. I de øvrige nordiske landene ligger det totale energibehovet til grunn.
  – Vi lager individuelle systemer for alt fra ventilasjon til lys som skrur seg av og på for hver person som kommer eller går i en kontorbygning, i stedet for å skru av for første eller siste mann for kvelden. Dette er en måte å spare energi og gjøre bygg mer kosteffektive over tid, forklarer Atterfors.
  Fokuset på kosteffektiv bygging fører til miljøriktig bygging, noe Skanska er veldig opptatt av. – Industrialisering, lavenergi og standardisering er tiltak for å flytte oss mot mer miljøriktige bygg. Industrialiseringen, i form av prefabrikkerte enheter gir en bedre ressursutnyttelse og en mer kontrollert produksjon, sier Ole Petter Haugen i Skanska.

INDUSTRIELL KONTROLL. Punkt nummer tre for å holde byggekostnadene nede er altså industriell bygging. Og her kan man spare både tid og penger, og siden tid er penger, blir altså innsparingen stor. – Det er suverent billigst å bygge med prefabrikerte moduler, sier Frederik Spanning, administrerende direktør i Skanska Bolig AS Danmark.
  Lars Atterfors i Moelven har som mål at industriell bygging skal matche prisene med å bygge på byggeplassen. – Den virkelige effektiviteten får vi ute på byggeplassen. Vi er alltid mye raskere der og er ferdige på tre uker, mens de som bygger alt ute trenger fire til seks måneder. Da skal ting beskyttes og holdes tørt underveis. – Risikoen minimeres ved å bygge industrielt, da slipper du fuktproblemer som gjerne dukker opp etter et par år, forklarer Spanning.
  Atterfors vil også legge vekt på materialtransporten. – På byggeplassen må de få tilkjørt samme mengde materialer i små porsjoner gjennom hele byggingen, mens vi har én stor transportetappe når industribyggingen er ferdig. Totalt gir det en innsparing på økonomi og transport, og legger du alt sammen sparer du energi, sier han.

Kosteffektiv bygging

I NORGE HAR det i flere år pågått et samarbeid mellom myndighetene, forskningen og byggenæringen med fokus på nettopp kosteffektiv bygging: Byggekostnadsprogrammet som ble startet i 2005 og avsluttet i år. Programmets formål er å øke kvaliteten på det som bygges og øke lønnsomheten i næringen, og en rekke ulike prosjekter har fokusert på ulike aspekter ved byggeprosessen fra industrialisering og livsløpskostnader, til LEAN Construction og 3D-tegning med BIM lagring.

BIM: Forkortelse for bygnings-informasjons-modellering. Det er en 3D tegningsmodell som også inneholder informasjon og koding for et byggeprosjekt. Det vil si produktinformasjon, brannklassifikasjon og lignende.

TEK: Tekniske forskrifter til plan og bygningsloven.

les mer på: www.byggekostnader.no

Fabrikkbygd er førstevalget
På sickla Udde i nacka, med utsikt over innseilingen til Stockholm, bygger \nsvenska Vårdfastigheter pleie- og omsorgsboliger. Bedriftens førstevalg er \nfabrikkbygde hus der det er mulig. Moelven ByggModul AB leverer bygget i nacka.\nFoto: Björn Dalin og Moelven
Svenska Vårdfastigheter AB bygger og forvalter bygg for pleie- og omsorgsbeboere. Bedriften har en uttalt ambisjon om bare å bygge i tre – og å bygge på fabrikk.