Hopp til innholdet
Skolen med janusansiktet Med gråbeingårder på den ene siden og en fredet skog på den andre, har Skolen på Islands Brygge fått to ansikter.


Skolen med janusansiktet

Med gråbeingårder på den ene siden og
en fredet skog på den andre, har Skolen
på Islands Brygge fått to ansikter.

Skolebygningen skal forholde seg arkitektonisk til det fredete naturområdet som den vender ut mot.
Lars Clausen i arkitektkontoret Nøhr & Sigsgaard

ISLANDS BRYGGE i København er dominert av gråbeingårder som ble oppført under den store byggeboomen på slutten av 1800-tallet. Men du finner også naturskjønne Amager Fælled her, et fredet område med våtmark, villnis, skog og et rikt fugleliv. Skolen på Islands Brygge står midt i dette spennet, og er til dels bygget på fredet grunn.
  – Skolebygningen skal forholde seg arkitektonisk til det fredete naturområdet som den vender ut mot. Samtidig skal det være en bygningsmessig relasjon til de gamle leiegårdene på den andre siden, sier Lars Clausen i arkitektkontoret Nøhr & Sigsgaard.
  Fasaden som vender mot Amager Fælled har kledning i sedertre. – Beliggenheten mot et fredet naturområde krever noe særlig av kledningen. Det var slik vi fikk ideen om sponbekledning. Panel ville ikke gitt den samme effekten, sier Clausen.
  Valget falt på sedertre fra Moelven, blant annet fordi dette var den eneste sponbekledningen som var brannimpregnert etter offentlige godkjennelsesregler.

Beliggenheten mot et fredet naturområde krever noe særlig av kledningen. Det var slik vi fikk ideen om sponbekledning.
Arkitekt Lars Clausen


SKOLEN PÅ ISLANDS BRYGGE
har lange og gode tradisjoner for å utvikle nye pedagogiske tanker, og er på mange måter en foregangsskole i København. I løpet av de siste årene har skolen doblet elevantallet, og hadde klart behov for flere kvadratmeter til lek og undervisning. Den 18. september 2009 sto den tredje og foreløpig siste bygningen klar til innflytting.
  – Både lærerkollegiet og representanter for foreldrene har bidratt i prosessen, slik at vi skulle få en optimal bygning. Og vi synes selv den er blitt både funksjonell og «rigtig smuk». Sedertre gir jo en deilig estetisk opplevelse, og jeg mener byggestilen vil ha lang holdbarhet. Ser du på skoler ellers i København kommune, er det ingen tvil om at dette er den flotteste, sier rektor Søren Hedegaard, og fortsetter: – Vi har til og med fått reaksjoner fra naboer som har oss midt i glaningen, og som sier «gud, hvor er vi glade for den skolen».
  Skolen har også lagt stor vekt på å skape gode utearealer. – Vi ønsker å ha færrest mulig regler og påbud. Vi mener at en grunnregel om å ta hensyn til andre, stort sett bør være nok. Utearealene bidrar til lavt konfliktnivå – her er det trygg tumleplass til alle, sier Hedegaard, som understreker at god pedagogikk ikke skapes av arkitektur og teknologi alene. 
  – Til syvende og sist kommer det an på lærerne. Men vakre og funksjonelle omgivelser gir, sammen med god pedagogikk, en positiv totalopplevelse av skolen.

Vi ønsker å ha færrest mulig regler og påbud. Vi mener at en grunnregel om å ta hensyn til andre, stort sett bør være nok.
Rektor Søren Hedegaard