Hopp til innholdet


Skjulte tremuligheter

– Når vi tenker på bruk av tre i bygg er det ofte tre som syns på fasader eller i interiør vi
tenker på. Men det fins også potensiale for å benytte tre i konstruksjoner i større grad enn i dag.

DET SIER Bjørne Grimsrud, fungerende direktør i Strategi og utviklingsavdelingen i Statsbygg.  Avdelingen står bak rapporten Tre for bygg og bygg i tre. Den skal gi politikerne som ønsker økt bruk av tre – ikke minst i offentlige bygg, et kunnskapsgrunnlag.
  Byggemarkedet i Norge kan forenklet deles inn i småhusbebyggelse og urbant byggeri.
  – Begrepet urbant byggeri omfatter offentlige bygg som skoler, kulturhus eller helse- og omsorgsbygg. De må ikke nødvendigvis ligge i en by, sier Grimsrud. 
  I dag benyttes tre nesten bare i småhusbebyggelse. 
  – Økt bruk av tre i offentlige bygg kan være et virkemiddel som vil påvirke hele det urbane byggeriet. En offentlig satsing på tre kan være viktig for å utvikle produkter og løsninger og bidra til å løse «kollektive problemer» som manglede kompetanse, manglende produktutvikling basert på manglende etterspørsel og risikopåslag knyttet til valg av ustandardiserte løsninger.
  Det offentlige har som målsetting å gå foran i forhold til å bidra til å nå nasjonale mål på klima og miljøområdet. Bruk av tre i offentlige prosjekter kan bidra til å nå målet hvis trematerialet benyttes på riktig måte. 
  Ifølge rapporten mangler Norge både kompetanse og en større leverandørindustri for trekonstruksjoner.
  – Ved å akseptere en viss import og øke etterspørselen etter treløsninger i urbant byggeri  kan staten bidra til å utvikle bransjen. I dag har vi knapt noen som leveringsdyktige i det omfanget en satsing ville kreve. 
  Grimsruds råd  til treindustrien er å gå sammen med byggeindustrien og tenke hvordan markedet for tre i urbant byggeri kan utvikles. Han oppmuntrer også til edruelighet i visjonene.
  – Ikke tenk på signalbygg, men på hva som kan gjenbrukes og som det er et større marked for.