Skap fleksible kontorer - Moelven
Hopp til innholdet
Skap fleksible kontorer Planlegging og bygging av et kontor med systemvegger er en industriell byggemåte som gir et renere og penere utseende, høyere kvalitet og bedre økonomi for grunneieren på lang sikt, sammenlignet med et kontor som bygges på stedet.


Skap fleksible kontorer

Planlegging og bygging av et kontor med systemvegger er en industriell byggemåte som gir et renere og penere utseende, høyere kvalitet og bedre økonomi for grunneieren på lang sikt, sammenlignet med et kontor som bygges på stedet.

TIL TROSS FOR DE ÅPENBARE FORDELENE med systeminnredning av kontorlokaler, mangler man fortsatt kunnskap om denne typen bygging innen deler av byggebransjen. Noen aktører uttrykker også motstand mot metoden.
  – Vi forsøker å få bransjen til å tilegne seg denne måten å bygge industrielt på, og at det skal bli det naturlige valget. Hvis det er mulig å innrede et kontor med systemvegger, bør man gjøre det. Rett og slett fordi det er et bedre alternativ, sier Peter Lindberg, direktør i Moelven Eurowand.
  Det er fremdeles veldig mye håndverk i bransjen, og ofte jobber man ikke metodisk, men setter i stedet sammen ting som ikke fungerer optimalt, mener Lindberg.
  – Vi jobber med metoder som er risikofrie og godt utprøvd over lengre tid, slik at vi vet hvordan de fungerer, sier han.
  – De som kjenner til Eurowand-metoden, synes den er bra. Men vi ønsker også å nå dem som ikke kjenner til denne måten å bygge på. Det kan være et problem at de som skal bruke metoden ikke alltid har forstått den fullt ut, men gjør ting på samme gamle måten, slik at det blir en slags mellomting som ikke gir et optimalt resultat, sier Peter Lindberg.

 

Vi vil helt enkelt utfordre bransjen til å bygge på en smartere og penere måte.
Direktør i Moelven Eurowand, Peter Lindberg 

  En byggmester som er vant til å jobbe på sin måte og bygger på stedet, ser kanskje systeminnredninger som en konkurrent, mens en byggmester som tenker industrielt velger systeminnredninger. En grunneier som tenker på kostnader for sine leietakere – og kanskje har en leietaker som krever en fleksibel innredning - bestemmer seg for systemvegger, og da kan ikke byggmesteren velge noe annet. En arkitekt kan synes at det er penere med noe som er bygget på stedet, mens en arkitekt som er vant til å tegne med systemvegger og vet hvordan man skal tegne for å få et pent kontor, kan insistere på at det skal være systemvegger.
  – Noen er fremdeles av den oppfatning at det er finere med noe som er bygget på stedet, sier Peter Lindberg.
  – I svensk TVs bygg- og innredningsprogrammer kan man for eksempel si: «Du, dette er et kvalitetsbygg. Huset bygges på stedet». Man synes ikke det er like fint med et hus som er bygget i en fabrikk som et som bygges på stedet. Men slik tenker man jo ikke når man kjøper et stereoanlegg eller en bil. Da vil man ha et produkt som er velprøvd og som fungerer, men når det gjelder husbygging, har mange den oppfatningen at noe som er bygget på stedet er bedre enn ferdigbygg, og at systemvegger ikke er pene.
  – Jeg tror det handler om at man ikke alltid har tid til å lære nye metoder på riktig måte, og man vet ikke hvor bra det kan bli. Vi vil helt enkelt utfordre bransjen til å bygge på en smartere og penere måte, sier Lindberg.