Hopp til innholdet
Sånn skal det låte! Ved Hasseris Gymnasium på Nordjylland har elever og lærere fått alt de ­ønsket seg, med et nytt, stort tilbygg til musikk og drama. Her er akustikken fantastisk, noe som skyldes gode materialer i en lydeksperts kyndige hender.


Sånn skal det låte!

Ved Hasseris Gymnasium på Nordjylland har elever og lærere fått alt de ­ønsket seg, med et nytt, stort tilbygg til musikk og drama. Her er akustikken fantastisk, noe som skyldes gode materialer i en lydeksperts kyndige hender.

DET KAN GODT HENDE de unge talentene ved Hasseris Gymnasium i Ålborg vil bli fremtidens store stjerner innen musikk og teater. For her har et spesialtilpasset tilbygg gitt elevene optimale forhold for å utøve i fagene musikk og drama.
  De 750 ekstra kvadratmeterne er blitt til gjennom et godt samarbeid mellom byggherre, leverandører, arkitekter, håndverkere, kunstmaler og lydtekniker. Og spør du skolens elever og lærere, er det ingen tvil om at de har fått alt de ønsket seg – og litt til. Det nye tilbygget passer nemlig stilmessig godt inn i den særpregede skolen og er bygd sammen med den gamle festsalen og aulaen. Her kan elevene utfolde seg på en flott scene, en sjelden mulighet på videregående skole. Til sammen rommer «den hvite fløyen», som tilbygget er døpt, fire klasserom, to musikkrom med tilhørende redigeringsrom og øvingsrom samt dramarom og et fellesområde.
  – Da vi skulle tegne den nye fløyen, stod vi overfor to store utfordringer. Den ene var at fløyen logistisk måtte henge sammen med både festsal og aula, slik at elevene kunne få fullt utbytte av fasilitetene, og slik at lokalene på en enkel og tilgjengelig måte kunne brukes på kryss og tvers. Den andre var å få formspråket til å bli en naturlig forlengelse av den eksisterende bygningen og samtidig få integrert tilbygget i det kuperte terrenget. Men vi klarte å finne en løsning, og vi er svært fornøyde med resultatet, sier konstruktør Vibeke Møller fra arkitektfirmaet Kjaer & Richter.

«Tilbygget har blitt bedre enn
vi drømte om. Og jeg kan se
og høre at både gamle og
unge er svært fornøyde.»
Anders Bach Jensen,
rektor ved 
Hasseris Gymnasium

SOM EN LITEN BY. I dag vil ingen som besøker skolen, tenke over at en del av den er et helt nytt tilbygg. For bortsett fra at veggene fortsatt består av rød murstein, som må tørke før den kan hvitmales, passer tilbygget naturlig inn. Arkitektene har bevisst tatt utgangspunkt i skolens karakteristiske, firkantede former med ensidige skråtak. Og utvendig er tilbygget holdt i samme svart-hvite nyanser som resten. Innvendig er det brukt kraftige rød- og gulfarger, som også går igjen i resten av skolen. Så alt i alt er den tydelige karakteren som den opprinnelige arkitekten ga skolen, bevart og videreført. Han utformet hele bygningskomplekset som en liten by med gater, torg og hus. Skolens hovedbygninger med skråtak er husene i byen, mens mellombygningene med flate tak er byens overbygde gater og torg. Det sentrale garderobeområdet er byens torg, der alle gatene møtes, og der innbyggerne samles til felles aktiviteter. På torget ligger, som seg hør og bør i en by, rådhuset (= bygningen med skolens administrasjon), restauranten (= skolens kantine) og forsamlingshuset (= bygningen med skolens festsal og aula). Altså en hel liten by, som de drøyt 800 elevene fritt kan boltre seg i.

DEN PERFEKTE AKUSTIKKEN. Siden Hasseris Gymnasiums nye tilbygg skulle romme lokaler for musikkundervisning, måtte arkitektene også oppfylle helt spesielle krav til lyden inne i rommene og til såkalte etterklangstider. På grunn av takhøyden var det ingen enkel oppgave. Faktisk steg vanskelighetsgraden proporsjonalt med takhøyden. For hvis man skulle bruke skolens karakteristiske skråtak også i tilbygget, ville takhøyden enkelte steder bli 10–15 meter. Det kan fort skape romklang og dermed dårlig akustikk, hvis man ikke tenker seg godt om. Heldigvis gjorde arkitektene nettopp det, og på grunn av de vanskelige forholdene hentet de inn en lydspesialist for å få hjelp med å skape den perfekte akustikken. Det viste seg å være en svært god idé. For resultatet er blitt at de nye musikkrommene har lydforhold som er en konsertsal verdig.

BONUSMATERIALE. Den perfekte akustikken er imidlertid også et resultat av at arkitektfirmaet satset på materialer som de visste kunne oppfylle kravene til den innvendige kledningen. Disse materialene kommer fra Moelven og består av paneler og lameller i brannimpregnert kryssfinér.
  – Vi har god erfaring med den lydmessige kvaliteten som Moelvens materialer kan gi oss. Samtidig kan bedriften levere alt i nettopp de fargene vi ønsker. Og siden vi ofte leker med farger, og også har gjort det på skolen i Hasseris, er det en kjempefin bonus, sier Vibeke Møller.
  Hun legger til at det spesielt er den høye perforeringsfrekvensen i Moelvens materialer som bidrar til å skape en robusthet som har en positiv effekt på etterklangstiden.
  Hos Moelven forklarer Mads Puge at den gode lyden i musikk- og dramatilbygget også skyldes at man over panelene la lister med 50 prosents åpningsgrad, det vil si samme areal med og uten lister per kvadratmeter.  Dette sikrer maksimal absorbering.
  Han forteller dessuten at Moelven ble leverandør til skolebygget i Hasseris fordi arkitektene helt fra starten av hadde anbefalt bedriftens produkter til prosjektet.
  – Det er selvsagt veldig hyggelig for oss når det skjer. Det viser at mange arkitekter etter hvert er vant til å jobbe med produktene våre og kjenner deres kvaliteter og muligheter, sier han.

«...ville takhøyden enkelte steder
bli 10–15 meter. Det kan fort skape
romklang og dermed dårlig akustikk,
hvis man ikke tenker seg godt om.» 

INGEN OVERRASKELSER. På skolens hjemme-side kan man lese at den opprinnelige arkitekten er overbevist om at «ethvert vellykket byggeprosjekt begynner med at en gravemaskin graver over en stor strømkabel». Kanskje fordi det var det som skjedde den gangen… Men byggingen av «den hvite fløyen» motbeviser i så fall den myten, siden man både hos Moelven og hos Kjaer & Richter under-streker at det ikke oppstod dramatiske situasjoner eller ubehagelige overraskelser underveis. Alle parter mener at samarbeidet var forbilledlig, og at det er en viktig årsak til at resultatet ble så bra – og til at skolens elever og lærere ett år etter at tilbygget ble tatt i bruk, fortsatt er svært begeistret for lokalene.
  – Tilbygget har blitt bedre enn vi drømte om. Og jeg kan se og høre at både gamle og unge er svært fornøyde, forteller rektor ved Hasseris Gymnasium, Anders Bach Jensen. Han mener at skolen lenge har vært en av Danmarks vakreste, og at den er det også etter at det store tilbygget kom til.
  I tillegg til det visuelle uttrykket og den store nytteverdien er rektor spesielt fornøyd med at tilbygget har fremtidssikret skolen. Årsaken til at tilbygget ble oppført, var plassmangel. For Hasseris Gymnasium er en populær videregående skole, og tilstrømningen av elever har i senere år sprengt alle rammer. Men nå er det igjen god plass til alle – og til de aktivitetene som en moderne videregående utdanning består av.