Rommer mange muligheter - Moelven
Hopp til innholdet
Rommer mange muligheter Modulbyggingen har langt flere muligheter enn begrensinger. Dessuten er det klart mest økonomisk.


Rommer mange muligheter

Modulbyggingen har langt flere muligheter enn begrensinger. Dessuten er det klart mest økonomisk.

AKTØRER SOM HAR SATSET på industrielle løsninger  påpeker at det handler om å ta innover seg de rammene som gjelder. Å slippe fantasien helt fri på tegnebrettet er det likevel sjelden rom for.
  – Man skal være kjent med modulbyggingens forutsetninger. Er dette på plass, er det i utgangspunktet ingen flere utfordringer med denne typen bygg enn andre. Det inntreffer enkelte begrensninger i valget av byggesystem, men her som i alle andre prosjekter handler det om å være involvert fra start til mål. På den måten både tilpasser og påvirker vi som arkitekter de gjeldende forutsetninger, sier arkitekt Ola Spangen i Aursand og Spangen Arkitekter. 
  Salgssjef Tormod Kvisler i Moelven Byggmodul AS i Norge mener diskusjonen om modulbygging ofte er litt preget av fordommer. 
  – Modulbygging har langt flere fordeler enn begrensninger. Det er en forutsigbar produksjon med kort leveringstid, gjennomført under ideelle forhold i fabrikk. Jeg mener et godt tilpasset prosjekt skal være konkurransedyktig. Ofte kan vi halvere byggetiden, noe som er interessant for alle utbyggere som vil å ha inntekt på bygget mye raskere, sier Kvisler. 

Man skal være kjent med modulbyggingens forutsetninger. Er dette på plass, er det i utgangspunktet ingen flere utfordringer med denne typen bygg enn andre. 
Ola Spangen i Aursand og Spangen Arkitekter

 

KOSTNADSEFFEKTIVT. Prosjektleder Johan Lins hos Åke Sundvall Byggnads AB i Stockholm har erfaring fra flere prosjekter der fabrikkbygde løsninger er valgt i stedet for plassbygde. 
  – Vi synes at modulbygg har fungert godt der vi har valgt det. Men det passer ikke overalt. Blant annet påvirkes bygningshøyden av at bjelkelaget er tykkere, noe som reduserer effektiviteten. Den lavere totalkostnaden veier imidlertid opp for det, sier han.
  Åke Sundvall Byggnads AB har blant annet bygd Ängsnäs Park og Ängsnäs Terrass utenfor Stockholm, der de bygde ti tomannsboliger og to boligblokker. 
  – Ved at Moelven leverte både tomannsboligene og boligblokkene, ble produksjonskostnadene overkommelige. Hvis vi hadde delt opp prosjektet og valgt industriell produksjon bare på boligblokkene, ville totalkostnaden trolig blitt for høy, og det er usikkert om husene ville blitt bygd i det hele tatt.
  Johan Lins understreker at modulbygging forutsetter at det er plass til å transportere store enheter og til kranene som trengs for å løfte modulene på plass.
  – Og det finnes steder der betong er bedre egnet, for eksempel der det er fare for vibrasjon eller støy, forklarer han.

INGEN FORSKJELL. Kvalitetsmessig mener han det ikke er mulig å skille mellom de to løsningene. Problemer kan oppstå uansett hvilken teknikk man bruker:
  – Det er ikke mulig å fastslå om et dårlig fungerende ventilasjonssystem, der naboene hører hverandre, skyldes at huset er plassbygd eller fabrikkbygd. Ei heller om mugg i taket har sammenheng med byggeteknikken som er valgt.
  Og de som bor i huset vil ikke kunne merke forskjell mellom fabrikkbygde og plassbygde løsninger, hevder han.
  – Nei, vi er nøye med at alle detaljer utformes slik at man ikke skal se forskjell. Hvis man ikke vet hva man skal kikke etter, kan man ikke se hvilken byggemetode som er brukt, sier Johan Lins.