Hopp til innholdet
Ordning & reda I vår besluttet Veidekke å begrense antall underentreprenører til maks to ledd. Målet er å sikre god kvalitet, samt å minimere risikoen for at useriøse bedrifter får oppdrag på den måten, forklarer konserndirektør Jimmy Bengtsson.


Ordning & reda

I vår besluttet Veidekke å begrense antall underentreprenører til maks to ledd. Målet er å sikre god kvalitet, samt å minimere risikoen for at useriøse bedrifter får oppdrag på den måten, forklarer konserndirektør Jimmy Bengtsson.

01 Hva er den viktigste grunnen til denne innstrammingen?– Vi vil ha kontroll på hvem som oppholder seg på våre arbeidsplasser. Vi synes også det er viktig å være en god samfunnsaktør.

02 Hva er den største fordelen ved tiltaket?– Det er vissheten om at det bare er godkjente personer og bedrifter som oppholder seg på arbeidsplassen. Som entreprenør må vi ha kontroll, og vi vil forsikre oss om at det er bedrifter med en sunn og seriøs virksomhet.

03 Ser du noen negative konsekvenser? – Egentlig ikke. Det kan muligens føre til at vi i enkelte situasjoner kan få vanskeligheter med å skaffe nok ressurser, men det kan være prisen vi må være villige til å betale for å sikre god kvalitet og seriøsitet.

04 Hvilke krav stiller Veidekke til under­entreprenørene bortsett fra generelle krav til for eksempel HMS? – Vi er også nøye med at vi bare leier inn bedrifter som har økonomiske muskler til å oppfylle sine forpliktelser. Alle underentreprenører må selvfølgelig også oppfylle regelverk og følge tariffavtaler.

05 Hvor stor andel av Veidekkes produksjon utføres av underentreprenører? – Når det gjelder boligproduksjon, gjør våre egne ansatte nesten alt, men i andre prosjekter kjøper vi mye av underentreprenører. Jeg gjetter på at det dreier seg om 70–80 prosent, og jeg tror det er slik hos de fleste bedrifter i vår bransje.

06 Hva gjør Veidekke for å tiltrekke seg de beste og mest seriøse under­entreprenørene? –Vi jobber med å bygge langsiktige relasjoner med de bedriftene vi vil samarbeide med. For oss er det viktig å være en god kunde, og det er vi ved å planlegge godt og ha system i sakene, og ved å gi underentreprenørene mulighet til å holde budsjettet og dermed tjene penger på virksomheten.

07 I hvilken utstrekning har useriøse bedrifter bidratt til beslutningen om å begrense antall ledd med underentreprenører? – Det kan ha skjedd at en useriøs bedrift har kommet inn i et av prosjektene våre, men det er ingen spesielle hendelser som har fått oss til å innføre nye rutiner. Dette er en del av kvalitetsarbeidet vårt, som gjør at vi får bedre kontroll over hele den prosjektbaserte virksomheten vår.

08 Når du snakker om usunn og useriøs konkurranse på markedet, hva legger du i det? – Hvis kalkylen vår bygger på tilbud fra underentreprenører i flere ledd, kan den – uten at vi er klar over det – være basert på en prissetting som bygger på for lave lønninger og på manglende betaling av skatter og avgifter. Da blir kalkylen vår feil. Nå vet vi at kalkylene våre er basert på korrekte opplysninger.

09 Hvilken respons har dere fått på dette tiltaket?– Vi tok beslutningen i vår og begynte å iverksette den ved halvårsskiftet. Vi beregner en innkjøringstid på rundt et år, og de reaksjonene vi har fått så langt, har i hovedsak vært positive. 

10 Ingen innvendinger? Noen mener at hvis dette ble lovfestet, ville det gjøre det vanskeligere for små bedrifter i bransjen å få oppdrag, siden disse ofte deltar i ulike nettverk.