Hopp til innholdet
Nyttig studenthjelp Et knippe av Sveriges skarpeste studenter presenterte 11. juni funnene sine, etter å ha samarbeidet tett med Moelven i seks måneder. Hensikten med ­forskningsprosjektet har vært å se på hvordan industriell trebygging i Norden kan optimaliseres.


Nyttig studenthjelp

Et knippe av Sveriges skarpeste studenter presenterte 11. juni funnene sine, etter å ha samarbeidet tett med Moelven i seks måneder. Hensikten med ­forskningsprosjektet har vært å se på hvordan industriell trebygging i Norden kan optimaliseres.

KVALITETSSJEF Erik Söderholm i Moelven Byggmodul AB hevder at dette har vært et godt og nyttig samarbeidsprosjekt for begge parter. 

– Moelven har fått nye og relevante innspill knyttet til hele bransjen. Studentene har på sin side jobbet med dagsaktuelle utfordringer i en bransje i stor utvikling.  I tillegg blir forskningen en del av studentenes masterutdanning, sier Söderholm.

STUDENTENE kommer fra tre ulike universiteter og har jobbet med hvert sitt konkrete fagfelt.

Gruppe 1: Mange selskaper står for hele verdikjeden selv innen treproduksjon. Hva blir konsekvensene hvis man lar eksterne aktører utvikle og integrere egne systemer?
Gruppe 2: Hvilke kunnskaper om trevirke og treproduksjon bør konstruktører tilegne seg mer av i framtiden, og hvorfor akkurat disse? 
Gruppe 3: Hvor hensiktsmessig er det å inkludere hensyn til fremvekst av muggsopp i prosjekteringen av nye boliger? I dette prosjektet testet studentene et simuleringsverktøy som viser utviklingen av muggsopp på boliger i et 15 års-perspektiv.


 – Samarbeidet med studenter øker nytenkningen og innovasjonskraften i både forskningen og Moelven

Erik Söderholm.

Svensk Trä og Sverige Träbyggnadskanseli har ansvaret for administrasjonen og finansieringen av prosjektet.