Nøkternt hytteliv - Moelven
Hopp til innholdet


Nøkternt hytteliv

I tråd med den nordiske likhetstradisjon, er den skandinaviske kysten overstrødd med hytter i nøktern stil.

VI LIKER Å VÆRE LIKE i nord. Noen er selvsagt likere enn andre, men når det kommer til hytter, er vi ganske på linje: Den moderne skandinaviske kysthytta er forankret i modernismen. Den er enkel, lys og bygget i naturmaterialer. Og den er til stede i naturen på naturens egne premisser.
  Nøkternhet er rett og slett et ideal for oss nordboere, også for dem som har råd til å prange seg. Dyre hytter kan godt være eksklusive, men de er ydmyke i sin plassering og utforming. Nøkternheten blir sett som uttrykk for integritet og respekt for den nordiske modellen. Dette fenomenet ser vi i både den norske, svenske og danske skjærgården.
  Naturligvis finnes det forskjeller og ulike tradisjoner. Mens dansk arkitektur gjerne bruker mur i både hus og hytter, er det ikke store skiller mellom svensk og norsk moderne arkitektur. De største forskjellene er historisk betinget, ettersom adelen i Sverige og Danmark etterlot seg fantastiske slott som man ikke finner i Norge. Til tross for dette var klasseskillene og samfunnsforholdene ganske like i de tre landene på hele 1900-tallet. Og det er nettopp i denne perioden det for alvor ble bygget hytter i stor skala!
  Men tro for all del ikke at hyttenes utforming bare er et uttrykk for individuell smak. Mye av det som bygges nært sjøen er underlagt strenge reguleringer. Hyttene er altså preget av samfunnets styring av enkeltinteressene. Og i dette tilfellet spiller estetikk og regelverk godt sammen!

 

 

 

 

 

---
HVA ER TYPISK SKANDINAVISK?

TORBJØRN JAGLAND
tidl. norsk statsminister, nå generalsekretær i Europarådet
Tre og stein er vel hovedbestanddelene i skandinavisk og særlig norsk byggeskikk. I Skandinavia har vi en flott, men krevende natur som har preget vår byggeskikk. Jeg har et hus i Risør, og synes at sørlandshuset er et flott uttrykk for en byggeskikk som er i harmoni med omgivelsene og gir en varig estetisk opplevelse.

ARJA SAIJONMAA
Artist
Rene linjer, modernitet og funksjonalisme i takt med naturen. Skandinavisk design har vist vei i verdenssammenheng. Norge har i tillegg en egen hyttekultur som er mer dekorativ, i positiv forstand. Jeg for min del liker ulike stilarter, avhengig av hvilket landskap og hvilken stemning jeg er i. Og så elsker jeg selvsagt sauna, som er en klassisk del av den nordiske leveviset. Jeg har faktisk laget en prototyp på en Arjasauna som står i Thorbjørn Jaglands hus!

STANLEY DICKENS
Grafisk formgiver og legendarisk vinner av billøpet Le Mans
For meg handler skandinavisk design om å gjenspeile den eventyrlige naturen vi har her i nord. Det handler om, gjennom form og materialer, å lokke fram og formidle følelsen av skoger, berg og vann. Den gode følelsen finnes ikke bare i et stykke lyst tre eller i en bit skifer, den finnes også i blåfrossen is og i en barkebit fra en høyreist furu. Når naturen forvaltes og foredles riktig kjennes dette unike mangfoldet ærlig, ekte, varmt og inviterende, uansett hvor i verden man kommer i kontakt med det.