Hopp til innholdet
Naturen som ideal For Svenska Vårdfastigheter AB er det alltid førstevalget å bygge i tre - og å gjøre det industrielt. Høsten 2011 stod en innbydende pleie- og omsorgsbolig klar på Sickla Ö i Nacka.


Naturen som ideal

For Svenska Vårdfastigheter AB er det alltid førstevalget å bygge i tre - og å gjøre det industrielt.
Høsten 2011 stod en innbydende pleie- og omsorgsbolig klar på Sickla Ö i Nacka.

PLEIE- OG OMSORGSBOLIGEN som er et fabrikkprodusert bygg fra Moelven Byggmodul AB,  ligger i helt spesielle omgivelser. Det ligger fullstendig innhegnet i det grønne med enestående utsikt over innseilingen til Stockholm fra samtlige 59 leiligheter. Trefasaden glir inn i omgivelsene på naturlig og vakkert vis og nettopp begrepet naturlig har vært dette byggets ideal, forklarer Peter Hallenberg, administrerende direktør i Svenska Vårdfastigheter.
  – Innvendig har vi mye treverk, fliser og glass. Men materialvalget er strengt regulert på grunn av bygningens bruksområde. Derfor kan vi for eksempel ikke ha tregulv. Men når reglene foreskriver plastgulv, velger vi den aller beste kvaliteten. I denne typen bygninger brukes ofte hjørnelister i rustfritt, men vi har valgt å bruke tre. Vi bruker også gulvsokler og andre detaljer i tre – i det hele tatt forsøker vi å bruke naturmaterialer overalt der det lar seg gjøre, sier han.

INGENTING SLÅR TREVERK. – Tre er helt uovertruffent når det gjelder miljøvennlighet, hele prosessen tatt i betraktning fra råvare til ferdig produkt, understreker Peter Hallenberg.
  – Og det å bygge industrielt er mer effektivt enn å bygge på stedet. Det aller meste av jobben utføres i et tørt og kontrollert miljø. Fabrikkbygging gir også god oversikt over kostnadene allerede før byggestart – en oversikt som er vesentlig klarere enn om vi hadde valgt å bygge på stedet. Plassbygging krever en større personalstyrke eller mange innleide konsulenter til høye kostnader, sier han.
  Mattias Brantsberg er oppdragsleder i Svenska Vårdfastigheter AB. Han mener at industriell produksjon egner seg spesielt godt for denne typen bygninger.
  – Det skyldes blant annet repetisjonseffekten – alle leilighetene er prikk like, og det gjør den industrielle byggeprosessen svært rasjonell. Vi ønsker dessuten å bruke mest mulig tre i byggingen, og det er også en faktor som taler for en industriell byggeprosess. Det er effektivt og gir god kontroll gjennom hele prosessen, sier han.

GJENNOMBRUDD FOR TRE. David Öberg, markedssjef i Moelven Byggmodul AB, forteller at moderne trebygging i Sverige har fått ett skikkelig gjennombrudd det siste tiåret.
Forklaringen er industriell tre-bygging. 

  – Det innebærer at mesteparten av produksjonsprosessen skjer i en fabrikk som befinner seg på et annet sted enn selve byggeplassen. Moduler fremstilles på forhånd i et beskyttet miljø der verken vær eller vind påvirker produksjonen. Deretter leveres en hel bygning som et komplett byggesett i moduler, sier han.

Takket være den industrielle byggeprosessen kan vi i dag bygge raskere, bedre og med sterkere kostnadskontroll enn før.
Markedssjef i Moelven ByggModul AB, David Öberg

RASKERE OG BEDRE. – Takket være den industrielle byggeprosessen kan vi i dag bygge raskere, bedre og med sterkere kostnadskontroll enn før. Fra et klimaperspektiv er den moderne trebyggingsteknikken klart best. Ved å bygge mer i tre kan vi redusere byggesektorens miljøpåvirkning dramatisk.
  Men moderne fabrikkbygging handler ikke bare om foredlet byggeteknikk, men også om en mer effektiv og integrert prosess mellom byggherre, arkitekt og produsent. Det er en arbeidsmetode der de ulike partenes unike kunnskaper trer klart frem, og sluttproduktet kommer i søkelyset på en mer effektiv måte, mener David Öberg:
  – Konsekvensen er at man kan holde god kostnadskontroll hele veien frem til ferdig prosjekt, og tiden som prosessen tar, kan i prinsippet halveres sammenliknet med den tradisjonelle arbeidsmetoden. Eldreboliger som Sickla Ö er et godt eksempel på dette. Der gikk vi fra byggetillatelse til ferdig bygg på cirka 3 500–4 000 m2 BTA på under ett år.
  – Sickla Ö er også et hyggelig eksempel der det vises godt fra utsiden at dette er en trebygning. Så langt har det vært størst etterspørsel etter pusset fasade, men trenden med å velge trefasade i ulike utførelser er klar. Jeg tolker det som at bevisste byggherrer ønsker å stå frem og gjennom arkitekturen ærlig berette om moderne trebygging, sier David Öberg. 

Aldershjemmet
Foto: Ivan Brodey
Ekteparet dueholm i Virklund byttet ut gårdshus med en moderne sommerbolig. Om noen år kan de pensjonere seg og ha områdets flotteste utsikt.
Moderne byggeri
Arkitekturen i nye modulbygde bolighusene i Ängsnäs Glänta understreker \nmodulene i utformingen og gjør dette til et arkitektonisk poeng.\nFoto: Jan Lillehamre
Stadig flere studenthybler, aldershjem og boliger er modul­bygg. Gjør det arkitek­turen stygg, trist og kjedelig?
Rommer mange muligheter
Funksjonell arkitektur på Lindö Hotell, som er modulbygd og kledd i farget gran. \nFoto: Moelven Byggmodul
Modulbyggingen har langt flere muligheter enn begrensinger. Dessuten er det klart mest økonomisk.
Fabrikk vs byggeplass
Foto: Björn Dalin og Moelven
Fabrikkbygging og plassbygging har hver sin tilhengerskare. Men de fabrikkbygde modulene får stadig flere fans.