Hopp til innholdet
Møteplass med lekker innredning Kockums gamle industrilokaler i Malmö har fått ny anvendelse. Her møtes tradisjon og fremtid på mer enn én måte.


Møteplass med lekker innredning

Kockums gamle industrilokaler i Malmö har fått ny anvendelse. Her møtes tradisjon og fremtid på mer enn én måte.

DET SOM EN gang huset tungindustri, har i dag blant annet blitt en møteplass for medie- og IT-bedrifter. Kontrasten mellom virksomheten før og nå gjenspeiles også i bygningen: På den ene siden den gamle mursteinsfasaden, på den andre en moderne fasade med mye glass.
  Det har vært sagt mer enn én gang: Dagens teknologi er fantastisk, men uansett hvilke muligheter den gir til effektiv kontakt via ulike digitale kanaler, er det fortsatt ingenting som slår det personlige møtet. Det er denne kjensgjerningen som danner bakteppet for Media Evolution City i Malmö. Fra å være en virtuell møteplass, Media Evolution, har den store medieklyngen i Malmö nå fått en fysisk plattform der ulike aktører kan jobbe i lengre eller kortere perioder eller permanent – eller bare møtes for å utveksle ideer og slippe løs kreativiteten.

BYGGEPRIS. Det er Wihlborgs Fastigheter som sammen med arkitektfirmaet Juul Frost AS fra København og entreprenøren Peab har skapt Media Evolution City. Moelven Eurowand AB har levert kontorinnredningen. Resultatet er vellykket – og så populært at eiendommens fire etasjer på kort tid ble fylt med leietakere, fra det lille enkeltpersonforetaket til de større med flere titalls ansatte. De større aktørene er plassert på øvre plan, de små lengst ned. Som kronen på verket ble Media Evolution City belønnet med Malmö bys byggepris 2012.
  – Det føles selvfølgelig veldig fint å ha vært med på å skape det som har blitt et prestisjebygg, sier regionssjef Magnus Johansson i Moelven Eurowand.

Vårt standardsortiment er svært
fleksibelt og gir arkitektene stor
frihet til å skape et lekkert miljø.
Magnus Johansson, regionssjef Moelven Eurowand

POPULÆRT OG ØKONOMISK. – Vi fikk på et tidlig tidspunkt anledning til å presentere vårt sortiment for byggherren, som ikke hadde brukt våre produkter før. Vi kunne vise at Moelven Eurowands fleksible system var et svært aktuelt alternativ til plassbygde vegger både økonomisk og når det gjelder mulighetene knyttet til arkitektonisk utforming.
  Johansson forteller at monteringsarbeidet var svært tidsbesparende sammenliknet med alternativet – å velge plassbygd. Systemet er dessuten svært fleksibelt, og rominndelingen kan raskt endres ved behov. Slike endringer krever ingen store ombygginger, men er en ren monteringsoppgave som kan gjennomføres raskt og effektivt uten at virksomheten i lokalene forstyrres nevneverdig.

ÅPNE FLATER OG MYE GLASS. Tanken bak Media Evolution City er at store, åpne flater skal fremme kontakten mellom individer og bedrifter i huset, og at lokalene skal være lyse. Det har man løst ved å bruke store glassflater.
  – Det er hovedsakelig Moelven Eurowands standardsortiment som er brukt. Det er foretatt enkelte mindre individuelle tilpasninger for at detaljene skal gli inn i den arkitektoniske utformingen, men ingenting er spesialdesignet – vårt standardsortiment er svært fleksibelt og gir arkitektene stor frihet til å skape et lekkert miljø, forklarer Magnus Johansson. 

Det føles selvfølgelig veldig fint
å ha vært med på å skape
det som har blitt et prestisjebygg.
Magnus Johansson, regionssjef Moelven Eurowand

 

Eurowand-metoden

Systemvegger gir fleksible kontorer med moderne design, høy kvalitet og bedre økonomi.

TIL TROSS FOR de åpenbare fordelene med systeminnredning av kontorlokaler, er kunnskap om denne typen bygging fortsatt mangelfull i deler av byggebransjen. I Moelven Eurowand arbeider vi kontinuerlig med å effektivisere våre prosesser for å kunne møte markedets behov. En av disse metodene kaller vi «Eurowand-metoden».
  – Vi arbeider i dag bevisst med å få metoden kjent i markedet, slik at den blir det naturlige valget for så vel arkitekter, eiendomsbesittere, byggentreprenører og leietakere. Vi ser i dag at vår innsats har gitt resultater, men det er likevel ikke alle som har latt seg overbevise, sier regionssjef Magnus Johansson i Moelven Eurowand.
  Det er fremdeles veldig mye håndverk i bransjen, og ofte jobber man ikke metodisk, men setter i stedet sammen ting som ikke fungerer optimalt, mener Johansson.
  – I en tid da alt skal skje raskt har mennesket en tilbøyelighet til å falle tilbake på rutinearbeid, som er tradisjonelt bygging, sier han.
  Eurowand-metoden fungerer ved at våre vegg-systemer kvalitetssikres i våre egne fabrikker, veggdelene ankommer overflatebehandlet og måltilpasset for montering, hvilket gir få feil på byggeplassen. Vi gjør det vi er gode til – hele tiden!