Hopp til innholdet
Modulfabrikken tredoblet kapasiteten Markedet for byggmoduler vokser så det knaker. Modulene brukes til boliger, skoler, barnehager og kontorbygg. Moelven Byggmodul AB i Säffle tredobler produksjonen på under tre år.


Modulfabrikken tredoblet kapasiteten

Markedet for byggmoduler vokser så det knaker. Modulene brukes til boliger, skoler, barnehager og kontorbygg. Moelven Byggmodul AB i Säffle tredobler produksjonen på under tre år.

Moelven Byggmodul AB har solgt alt de har klart å produsere, men det har ikke vært nok. Når det nyeste utstyret er på plass, vil produksjonen ha økt fra 14 moduler i uken til 27, deretter 35 og nå i vår opptil 50 moduler i uken.

Resultatene er oppnådd ved ombygging av monteringslinjen, nye produksjonsmetoder, nytt spesialutviklet utstyr og i år automatisering med robotproduksjon av veggelementer. Likevel vil det bli flere jobber, og ikke færre. Det vil være behov for rundt 40 nyansettelser for å håndtere de nye volumene. Etappe 2 i investeringen i fabrikken har en prislapp på 72 millioner svenske kroner, og investeringen kan tjenes inn  på 1,7 år.

 – Det finnes ikke noe modulproduksjon med så mye automasjon noe annet sted i Europa. Det er lokale verkstedbedrifter sammen med Moelven som har skreddersydd produksjonsutstyret, med finesser og løsninger som vi er alene om på markedet, sier produksjonstekniker Lars Hartman.

STOR ENDRINGSVILJE. For knapt tre år siden kom han til Moelven Byggmodul med oppdraget å effektivisere monteringsprosessen. Før dette var han utviklingsansvarlig med samme oppdrag hos Volvo Bussar AB, som tidligere hadde fabrikk i Säffle.

 – Modningsgraden for lean er høyere i kjøretøyindustrien enn i denne bransjen, men med den endringsviljen som er her i Moelven, er vi snart kommet like langt. Ellers er forskjellene ikke så store – det handler om materialer som skal monteres, og all kompetanse finnes allerede i virksomheten, det gjelder bare å koordinere den, sier Lars Hartman.

Etappe 1 i prosjektet innebar ombygging av linje 2, den ene monteringslinjen, og det ble innført nye produksjonsmetoder og utviklet nytt utstyr, alt i tett samarbeid med medarbeiderne. Arbeidet ble sluttført på tampen av 2015.

 – Tidligere var det et ganske primitivt industrimiljø. Taktilvirkningen var en flaskehals, og monteringsbenkene var utslitte. Man flyttet moduler for hånd og med truck, og bar verktøyet mellom modulene. Det var vanskelig å holde orden på verktøy og materiell. Så vi automatiserte forflytningen av modulene med el-drift, og vi har hevet sikkerheten vesentlig ved linjen, med nødstoppsystem og alarmsignaler. Alle montører har faste arbeidsstasjoner ved hver modulplass direkte tilknyttet materialfasaden.

Disse endringene i fabrikken krevde en satsning på ni millioner svenske kroner, men man tjente inn investeringen på fire måneder. Det førte også til at Moelven Byggmodul vant prisen for årets lean-bygger i Sverige i 2017.

 – Det er en veldig positiv energi i produksjonshallen, alle er fornøyde, og arbeidsmiljøet har blitt mye bedre, sier Hartmann.

POENGSYSTEM. Lars Hartman forteller at et av hans første tiltak da han startet arbeidet sitt, var å innføre kvalitetsrevisjoner basert på et kontroll- og poengsystem. Systemet var effektivt – etter et halvt år hadde antall feil sunket med 75 prosent.

Samtidig økte etterspørselen, og produksjonen måtte økes ytterligere, og dermed ble effektiviseringsprosjektet «smart produksjon» satt i gang.

 – Vi lurte på hvordan vi skulle klare å gå fra 27 til 50 moduler, og ved å drøfte det med en operatør i monteringen fant vi til slutt en revolusjonerende løsning for utformingen av fabrikken – å snu sporet på linje 2 tilbake inn i hallen. Den jobben ble fullført etter ferien i 2016. Den etappen som gjenstår, er automatiseringsbiten for tilvirkning av vegger, tak og gulv, og det skjer nå i løpet av årets første måneder.

Monteringen av vegger er den delen av modulbyggingen som tar mest tid. Med robotceller kan flere momenter gjøres på samme sted, og veggene trenger ikke flyttes like mye.

 – All platehåndtering er ergonomisk tungt og arbeidskrevende, og det finnes ingen gode verktøy for dette arbeidet. Nå har vi valgt en løsning der vi setter opp platene, skrur dem fast og freser dem på modulveggene med fire roboter. Det går raskere enn med manuelt arbeid, og vi kan øke produksjonstakten. Vi får høyere kvalitet, bedre presisjon, godt sponavsug – det gir et renere arbeidsmiljø, og ergonomisk er det mye bedre, sier Lars Hartmann.

De prosjektene han har startet ved fabrikken i Säffle, har vært vellykket, men han understreker at alle har bidratt:

 – Alle deltar i idéarbeidet. At vi har klart å redusere antall feil og reklamasjoner samtidig som vi har prestert bedre enn ventet når det gjelder produksjonstakt, det har gitt oss alle større selvtillit. Vi vet at vi har et fantastisk potensial!

Moelven Byggmodul AB

Moelven er Skandinavias ledende produsent av modulbygg. Moelven Byggmodul AB i Sverige har fire anlegg – Säffle, Kil, Torsby og Sandsjöfors.

  • I Säffle finnes to produksjonslinjer. Linje 1 produserer boligmoduler. Linje 2 produserer moduler for midlertidige barnehager, skoler og kontorbygg, og her er det investert i nytt utstyr og automasjon for til sammen 72 millioner svenske kroner i årene 2015–2017. Våren 2017 økes produksjonen til 50 moduler i uken, en tredobling siden 2015. Investeringene innebærer et teknologisk sprang samtidig som bemanningen øker. 250 ansatte i 2016 og et 40-talls nye jobber i 2017.
  • Kil er en rendyrket fabrikk for mannskapsbrakker og produserer den klassiske Kilsboden. Produksjonstakten har økt kraftig i løpet av 2016, og det er innført et kveldsskift. Det produseres rundt 40 brakker i uken, fra tidligere rundt 25 sommeren 2016.130–140 ansatte.
  • Torsby-anlegget produserer moduler for hovedsakelig barnehager og skoler, men også kontorbygg og boliger. Mesteparten av Byggmoduls monteringsvirksomhet for ferdigstilling på byggeplass håndteres fra Torsby. 110–130 ansatte, hvorav 70–80 i fabrikken og 40–50 montører på monteringsavdelingen.
  • Sandsjöfors har rendyrket sin produksjon til utleiemoduler for barnehager og skoler etter tidligere å ha tilvirket hovedsakelig boliger. I løpet av 2016 er det investert i mer effektiv produksjon, bedre flyt og logistikk.100–110 ansatte.

Byggmodul har også et salgskontor i Stockholm spesielt rettet mot boliger.