Hopp til innholdet
Livet i brakkebygrenda Med midlertidige paviljonger blir Engebråten skole i Oslo den største grunnskolen i Norge. Men elevene er like fornøyde.


Livet i brakkebygrenda

Med midlertidige paviljonger blir Engebråten skole i Oslo den
største grunnskolen i Norge. Men elevene er like fornøyde.

MANDAG ETTER HØSTFERIEN marsjerte 740 elever i reneste nasjonaldag-stil fra sin gamle skole, Kjelsås i Oslo. Med korpsmusikk, faner og flagg flyttet de seg til Engebråten ungdomsskole, hvor de ble mottatt med jubel og velkomstplakater. Kjelsås skole skal totalrehabiliteres, og for at elevene skal slippe å gå på skole på en byggeplass, flyttes de til midlertidige lokaler på Engebråten i to år. Her skal de holde til i paviljonger som er levert av Moelven ByggModul AS.
  Engebråten skole dobler antall elever på én uke. Med til sammen 1450 elever fra 1. til 10. klasse blir dette dermed Norges desidert største grunnskole. I likhet med mange andre Osloskoler har Engebråten skole, som er bygget i 1997, lang erfaring med bruk av moduler. De siste to tiårene har sett eksplosiv befolkningsvekst i hovedstaden. Samtidig har byen skoleanlegg bygget i tre forskjellige århundrer, med store rehabiliteringsbehov. Da blir det fort et stort plass- og kapasitetspress på skolene.
  Men utbygging av permanente skoleplasser tar tid, og da er midlertidige paviljonger helt nødvendige som overgangsordning.
  Og skal vi tro de nyinnflyttede elevene, så er skolelivet i de midlertidige paviljongene slett ikke verst.

Jeg synes det er skikkelig fint her og en stor forbedring! Bygget er så bra.
Tuva Åretun Svensson (13)

TO UKER ETTER innflyttingen er vinteren i ferd med å ta grep. De store uteområdene på Engebråten ligger stille, både bygninger og sykkelstativer er rimdekte, og det har ennå ikke ringt ut etter første time.
  Turen går opp i andre etasje i et av nybyggene. Brede, lyse korridorer møter oss, det er ikke mye som avslører at dette er midlertidige løsninger. I lyse og oversiktlige lokaler finnes fellesrom, garderober, kjøkkenkrok og klasserom.
  Det lukter fortsatt nytt i klasserommet til 8D2, der kontaktlærer Ingeborg Ekroll (27) har tatt i mot 12- og 13-åringer i splitter nye paviljongbygg. Hun forsikrer at klasserommene skal få mer personlig preg etter hvert. Elevene synes ikke å tenke nevneverdig over at de er «brakkebarn», og et titall hender fyker i været på spørsmål om de nye klasserommene.
  – Jeg synes det er en veldig stor forbedring, sier Line Lea Sivertsen (13). Tuva Åretun Svensson (13) er enig. – Jeg synes det er skikkelig fint her og en stor forbedring! Bygget er så bra, sier hun.
  Aleksander Bøttger (13) på sin side, er mest fornøyd med det gode inneklimaet.
  – Vi hadde så dårlig luft på den gamle skolen. Vi orket ikke å være i korridorene engang, sier han.
  Thea Henriksen (13) synes rommene kunne vært litt større, og Andrine Hilton (12) (som i Paris Hilton, får vi opplyst), synes rommene på andre siden av gangen er litt vel lange og smale. Mens Gustav Bjørhus Askhaven (13) synes det er veldig fint at alle klassene har eget grupperom som hører til klasserommet. Ingeborg Sandvik og Kristine Tønnessen opplyser i kor at de synes at skapene er litt små og at persiennene burde vært lettere å håndtere. Mens Erling Moseby, som gikk på Disen skole før, er veldig glad for at de har smartboard også på Engebråten.

Vi hadde så dårlig luft på den gamle skolen. Vi orket ikke å være i korridorene engang.
Aleksander Bøttger (13)BRAKKEBYGRENDA HAR REIST
seg raskt i løpet av sommeren. Nybyggene måtte komme på plass i løpet av en kort sommersesong. Det var en av utfordringene for prosjektet.
  Oppdragsgiver startet med grunnarbeider og støping av grunnmur på tomta til Engebråten i mai. De første modulene ble heist i starten av juli, mens de siste modulene kom på plass i slutten av august. Hele prosjektet sto ferdig 1. oktober, uken før elevene flyttet inn.
  – Det unike med prosjektet er at man kom i havn på så kort tid. På det meste var 50 håndverkere i sving i skolegården. Ganske imponerende, mener Mette Østby, som har vært prosjektleder for Moelven ByggModuls store prosjekt på Engebråten.
  – De 288 modulene som Moelven ByggModul har levert, utgjør 6.200 kvm. Dette er det største skoleprosjektet vi har levert, på oppdrag fra Undervisningsbygg, forteller Østby. Prosjektet består av tre nye bygg og to modulbygg fra Bestum skole, noen kilometer lenger vest i byen. De ble satt opp for to år siden mens skolen ble pusset opp. Modulene ble plukket ned på noen dager, og kjørt til Engebråten.
  – Flytteprosessen gikk veldig greit. Når modulene er reist igjen, er det samme standard, det er ikke mulig å se at de har blitt flyttet. Modulene er veldig fleksible og kan flyttes flere ganger. Planen er at de skal stå i fire år, så kan de eventuelt tas ned fra tomta og flyttes etter behov.
  Siden byggetiden er så kort, blir dette også meget miljøvennlig. Modulene produseres i fabrikken på Moelv, og monteres sammen på plassen. Fordi det er prefabrikkert slipper man fuktproblemer inne i bygget, og dermed blir inneklimaet bra. Mette Østby forteller at paviljongene fra Moelven møter standardene til moderne, permanente skolebygg.
  – Skolebygg i dag er teknisk kompliserte med tele og data, og det er strenge krav til ventilasjon og inneklima. Paviljongene fungerer som en fullt moderne skole, hvor ventilasjon og varme er sentralstyrt, og standarden er som på nybygde skoler, sier hun. Men siden det er et midlertidig bygg, blir imidlertid ikke det estetiske vektlagt like mye.

Kravene til luft og lys i moduler som skal fungere som midlertidige skolelokaler, er like strenge som for et vanlig skolebygg,
Marit Thorsen i Undervisningsbygg .

NÅ STÅR ALLE de fem byggene samlet på tomten til Engebråten skole. Hele bygningsmassen ser flott og moderne ut. Undervisningsbygg valgte Moelven ByggModul fordi de har en såkalt rammeavtale med dem og to andre leverandører. Det var Moelven som hadde kapasitet til å levere denne gang, derfor ble de valgt, forteller kommunikasjonsdirektør Marit Thorsen i Undervisningsbygg.
  – Kravene til luft og lys i moduler som skal fungere som midlertidige skolelokaler, er like strenge som for et vanlig skolebygg, understreker hun.
  Leder av foreldrenes arbeidsutvalg ved Engebråten skole, Sven Erik Berget, er også godt fornøyd med modulløsningene fra Moelven.
  – I vinter var plasseringen av paviljongene fortsatt ikke avklart, og vi var mange som lurte på om de midlertidige lokalene ville være klare for innflytting til høstferien, sier Berget, som er imponert over fremdriften Undervisningsbygg og deres samarbeidspartnere har vist i byggeperioden.
  – Jeg har så langt et positivt inntrykk av paviljongene og tilretteleggingen av uteområdet. For foreldrene har det vært viktig å få en rask slutt på unntakstilstanden som har rådet etter at de gamle brakkene ble stengt. Takket være profesjonell gjennomføring av paviljongprosjektet, og en modulær tilnærming til problemstillingen, er elevene nå tilbake i klasserom med god standard, sier Berget.
  Rektor Merethe Holmen er enig med foreldrerepresentanten.
  – For oss fungerer byggene etter hensikten, vi har fått fylt behovet vårt for klasserom, grupperom, møterom og arbeidsrom for lærere. Rommene er lyse og behagelige, med god inneluft. Korridorene er brede og gir en ok romfølelse. Som midlertidig bygg fungerer dette på mange måter meget godt, sier Holmen.

Fakta: Engebråten skole

ENGEBRÅTEN SKOLE

▸ Prosjektet på Engebråten skole er det største skoleprosjektet Moelven har vært involvert i hittil. Engebråten skole og Kjelsås skole huser til sammen 1450 elever fra 1. til 10. klassetrinn.

Til sammenslåingen ble det produsert 156 nye moduler, fordelt på tre nye bygg på 3700 kvadratmeter. I tillegg ble det flyttet 132 moduler på 2500 kvadratmeter, som utgjør to bygg, fra Bestum skole. Engebråten skole og Kjelsås skole er fordelt på disse modulene, som er midlertidige bygg, i tillegg til de permanente skolebyggene.

Paviljongene er i to etasjer, med fellesrom, klasserom og sanitærrom.

De første modulene ble heist 5. juli, og hele prosjektet sto ferdig 1. oktober. Moelven ByggModul

Modulene innfrir Undervisningsbyggs krav til moderne skolebygg. De er teknisk kompliserte bygg med tele og data, og innfrir strenge krav til ventilasjon og inneklima.

MOELVEN BYGGMODUL

Moelven ByggModul leverer prefabrikerte løsninger til boenheter, studenthybler, internat, kontor, hoteller, anlegg, barnehager og skoler. Løsningene skreddersys etter kundens behov. Siden midt på 1950-tallet har Moelven levert permanente og midlertidige skoler og barnehager basert på moduler, og har derfor lang erfaring og høy kompetanse på dette området. 

▸ Modulene bygges innendørs på fabrikken i Norge og Sverige, og hele byggeprosessen og samtlige materialer er kvalitetssikret.

Skolebyggene møter nåtidas krav til fleksibilitet og tilpasningsdyktighet. De er både flyttbare og permanente og kan tilpasses endrede behov. Det er også mulig å bygge kombinasjoner av permanente bygg og midlertidige paviljonger.

Det legges stor vekt på kvalitet og trivsel for brukerne. Skolebyggene er sikre og sunne bygg, med stort fokus på inneklima.

Standard paviljong er en flyttbar og fleksibel midlertidig løsning. Paviljonger med 1 – 8 klasserom og tilhørende fellesrom. Paviljongene kan, helt eller delvis, flyttes mellom skolekretsene i takt med endringer i klassetall. Moelven ByggModul har lang erfaring med å ta ansvar for komplette flytteoppdrag fra skole til skole.