Landbruksminster Dale åpnet ny tømmerkai i Namsos - Moelven
Hopp til innholdet
Landbruksminster Dale åpnet ny tømmerkai i Namsos ​Landbruks- og matminister Jon Georg Dale åpnet i den nye tømmerkaia i Namsos i midten av januar. Tømmerkaia vil sikre reduserte fraktkostnader for Moelven Van Severen.


Landbruksminster Dale åpnet ny tømmerkai i Namsos

​Landbruks- og matminister Jon Georg Dale åpnet i den nye tømmerkaia i Namsos i midten av januar. Tømmerkaia vil sikre reduserte fraktkostnader for Moelven Van Severen.

Den nye kaia som er et spleiselag mellom staten, fylkeskommunen i Nord Trøndelag, og Trondheim Havn har kostet om lag 16,5 millioner kroner å ferdigstille,  og er 24 meter lengre enn den gamle kaia.

Havnekaia sikrer at blant annet  at Moelven kan motta tømmer fra dobbelt så store båter som i dag, noe som vil betraktelig redusere fraktkostnader både til og fra Namsos.

Les mer om Landbruksministerens besøk på Moelven Van Severen på regjeringens nettside.

Fagoperatør Steinar Stokkan viser frem produksjonen.

Fagoperatør Steinar Stokkan viser frem produksjonen til statsråden på studiebesøk på Moelven Van Severen.  

Et viktig signal for skognæringa

Ordfører Arnhild Holstad i Namsos var svært glad for at kaia nå endelig er ferdig. 

– Denne satsningen er svært viktig for å legge til rette for hjørnesteinsbedriften Moelven Van Severen, for sagbruksbyen Namsos, og for Namdalen som skogsbruk og tømmerregion fortalte hun lokalavisa.

Effektiviserende for Van Severen

Knut Dreier, direktør ved Moelven Van Severen var glad for at kaia nå er åpnet.

– For oss betyr den nye kaia at det blir mer effektivt å importere tømmer fra andre fylker. I dag henter vi 40 % av råstoffet vi bruker fra Nordland og Møre. Med den nye kaia får vi store besparelser på frakt, sa Dreier til Trønder-Avisa. 

Høytidelig åpning med motorsag

Statsråd Dale foretok den høytidelige åpningen ved å kutte en tømmerstokk i to med motorsag på ekte sagbruksvis. Dale påpekte deretter viktigheten av infrastruktur i skogsindustrien.

– Det er viktig at vi bygger slike knutepunkter for å sikre inn- og uttransport av virke. Målet mitt er at vi i løpet av 2020 skal være ferdig med utbygging av slike havner langs kysten. Jeg tror slike anlegg vil være med å sikre lønnsomheten i skognæringen, sa Dale til Trønder-avisa. 

I etterkant av åpningen ble statsråden med til Moelven Van Severen der han fikk se produksjonen. Her uttrykte landbruksministeren at han var meget fornøyd med presentasjonen av bedriften.  

Driftssjef Mathias Melhus gir statsråden ett innblikk i hverdagen på Van Severen.

Driftssjef Mathias Melhus gir statsråden ett innblikk i hverdagen på Van Severen.