Hopp til innholdet
Kontorer på nye måter Aktivitetsstyrt arbeidsplass er den nye trenden i utformingen av kontorlokaler. Det betyr effektiv utnyttelse av arealer og tilrettelegging for varierte arbeids-former. Løsningen kalles A2.


Kontorer på nye måter

Aktivitetsstyrt arbeidsplass er den nye trenden i utformingen av kontorlokaler. Det betyr effektiv
utnyttelse av arealer og tilrettelegging for varierte arbeids-former. Løsningen kalles A2.

FLEKSIBILITET ER ET NØKKELORD i perioder preget av raske omskiftninger. Det gjelder i høy grad arbeidslivet, både når det gjelder arbeidsoppgaver og utforming av arbeidsplassen. Lenge virket det som endeløse korridorer med små kontorer var enerådende. Så kom det åpne kontorlandskapet, der arbeidsplassene avgrenses med skjermvegger. Men ingen av disse modellene fungerer optimalt i dag.
  – Det gir ofte en lite effektiv utnyttelse av lokalene, og det gjør at man sitter på større arealer enn det er behov for, sier Magnus Johansson, Moelven Eurowands regionsjef i Sør-Sverige. Han poengterer at belegget på et kontor i dag ligger på 35 prosent i snitt.
  – Mange ansatte er på tjenestereise eller jobber hjemmefra. Med en tradisjonell kontorløsning betyr det at deres arbeidsplass ikke blir utnyttet, fastslår han.

MER BEVEGELSE – NYE BEHOV. Dette er bakgrunnen for A2-prinsippet, som tar utgangspunkt i at vi er lettere å flytte på nå enn vi var før, og vi har mer varierte arbeidsoppgaver. Det betyr vi trenger ulike typer rom eller åpne arealer når vi befinner oss på arbeidsplassen. Filosofien legger til grunn at vi i dag har vel så stort behov for møteplasser som kontorplasser.
  – A2 står for aktivitetsstyrt arbeidsplass og kommer fra Nederland, der studier av folks arbeidshverdag viser at det er mulig å effektivisere utnyttelsen av kontorarealene samtidig som det skapes et variert arbeidsmiljø. Du kan bygge atskilte kontorer, møterom, konferanserom, stille rom og åpne rom, og så bruker arbeidstakeren det rommet som egner seg best, avhengig av hvilke arbeidsoppgaver som skal utføres i løpet av dagen. Vi bygde nylig om våre egne kontorer basert på dette prinsippet, og alle synes det fungerer veldig bra, sier Magnus Johansson.
  Alle har sin egen skuffeseksjon på hjul som den ansatte triller med seg til det rommet som skal brukes. Etter arbeidstid parkeres skuffeseksjonene ved en basestasjon, og den enkelte rydder og tømmer pulten etter seg.

Våre fleksible veggsystemer
er midt i blinken når kontorlokaler
skal ha ny utforming.
Moelven Eurowand AB, regionssjef i Sør-Sverige, Magnus Johansson 

REN PULT. – Vi følger prinsippet om «ren pult», og det gir også effektivitet. Ingen legger igjen papirbunker på pulten. Alt skal ned i skuffeseksjonen når arbeidsdagen er over, slik at alle kan starte neste arbeidsdag uten å måtte sortere handlinger fra dagen før, forteller han.
  Dette betyr at bedriften trenger mindre lokaler, ofte mye mindre, og det er derfor mulig å bruke mer ressurser på å skape et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø, for eksempel gjennom materialvalg. Det gir mer arbeidsglede, trivsel og effektivitet. Nå oppdager stadig flere fordelene med aktivitetsstyrt utforming av lokalene.
  – Det er leietakere og arkitekter som først og fremst driver denne trenden. Våre fleksible veggsystemer er midt i blinken når kontorlokaler skal ha ny utforming. Veggene kan enkelt demonteres og brukes på nytt. Det gir mulighet til å tilpasse kontorlokaler til en svært rimelig penge, sier Magnus Johansson.

TIPS

ENKLE STEG I RETNING AV ET AKTIVITETSSTYRT ARBEIDSMILJØ

En liten oppsummering av prosessen som fører frem mot et aktivitetsstyrt arbeidsmiljø:

  • Kartlegg hvordan kontorer, konferanserom og andre lokaler utnyttes.
  • Finn ut hvor mange ansatte som må ha sin egen arbeidsplass.
  • Hvor mye arbeid skjer per telefon?
  • Hvor mye arbeid krever et stille rom?
  • Hvor mange og hvor store konferanserom er det behov for?
  • Gå gjennom kontoret – sorter, arkiver og kast lapper.
  • Utvikle alle digitale prosesser i det daglige arbeidet.
  • Lag flere tegningsutkast med alle ulike typer rom.
  • Involver alle ansatte i prosjektet, skap en positiv innstilling.
Attraktive arbeidsplasser
Visste du at kontorlokalenes utforming og kvalitet ikke bare påvirker resultatet av de ansattes daglige innsats, men også er faktorer som øker bedriftens attraktivitet ved rekruttering av kompetente ansatte?
Fra meieri til kontor
Foto: Andreas Hulthén
Da eiendomsforvalteren presenterte et alternativt forslag til nye lokaler for Arbetsförmedlingen i Halmstad, ble enden på visa topp moderne kontorer i et tidligere industribygg.
Kongekontor
Glassvegger bidrar til et lyst og luftig inntrykk.\nFoto: Ivan Brodey
Da Emric AB flyttet til større lokaler på Kungsbron midt i Stockholm i februar i år, fikk de muligheten til å skape akkurat den effektive, inspirerende og representative arbeidsplassen de ville ha.
Best i byen
Hadde brettspillet Monopol blitt laget i dag, ville trolig Rådhusgata 27 i Oslo vært en av de hotteste adressene.