Kåpekledd for fremtiden - Moelven
Hopp til innholdet
Kåpekledd for fremtiden Massive vegger og tak skjermer Egenes Park mot nordavinden. Passivhus i tre er fremtidens bygg i Skandinavia.


Kåpekledd for fremtiden

Massive vegger og tak skjermer Egenes Park mot nordavinden.
Passivhus i tre er fremtidens bygg i Skandinavia.

ET BLÅTT, TURKIS OG SJØGRØNT gulvdekke snor seg mellom fargerike lekestativer, foran en stram fasade av mørkt tre. Barna i Egenes idrettsbarnehage skråler og hujer. Her, på tomta til fotballaget Vikings gamle stadion, rager de spisse takene mot den høye himmelen. Bygget er Nord Europas største boligblokk i limtre og massivtre.
  Men det er også et passivhus i energiklasse A. Og bygget viser at man kan bygge stort, rasjonelt og miljøvennlig i tre.
  – Egenes Park er et banebrytende prosjekt med hensyn til energibruk. Det er spennende og innovativ trebruk, ikke bare i det formative, men også det faktum at det har Nord-Europas største trekonstruksjoner, sier sivilarkitekt Stein Stoknes, prosjektleder for Norske Arkitekters Landsforbunds miljø- og framtidsprosjekt FutureBuild. Prosjektet skal være en arena for innovasjon, kompetanseutvikling og erfaringsformidling for utbyggere, arkitekter, rådgivere, entreprenører, kommuner og innbyggere.
  I tillegg skal de bidra til å realisere 25-35 forbildeprosjekter. Et av dem er det nye Meteorologisk Institutt i Oslo, der andre etasje bygges som en limtre- og trestenderkonstruksjon. Og gips er byttet ut med trepaneler.

Egenes park er et banebrytende prosjekt med hensyn til energibruk.
Sivilarkitekt Stein Stoknes 

VI ER GLADE I TRE her nord. Det er vakkert og lett å arbeide med. Det lagrer CO2, har høy gjenvinningsgrad, er fornybart og trenger lite energi ved framstilling. I Norge har det lenge vært bygget mye i tre, fordi det er billig og tilgjengelig. Nå tegnes og bygges det nytt og innovativt i tre over hele Skandinavia.
  Utenfor den svenske miljøbyen Växjö pågår et gedigent moderne trehusprosjekt. I området Välle Broar bygges 1000 boliger, som også skal vise at man kan bygge moderne, miljøvennlig og bærekraftig i tre. Også i Danmark vil man bygge unike, individuelle boliger, i tradisjonelle trematerialer, i et nordisk formspråk, med godt inneklima og lavt energiforbruk. I 2008 flyttet den danske arkitekten Olav Langenkamp inn i Danmarks første sertifiserte passivhus «Ebeltoft». Langenkamps arkitektfirma har siden spesialisert seg på passiv-, null- og plussenergi-arkitektur. I danske Vejle planlegges både småhusbebyggelse og åtte etasjers høyhus i tre. Mens drømmeprosjektet Siriskjær kan bli en ny trehusby i utkanten av Stavanger. Hvis det noengang blir realisert. Klimakrise og økende energipriser tvinger fram miljøhensyn og bærekraftighet. I Skandinavia, og særlig Norge, er energiforbruket i bygg svært høyt.
  – En del av løsningen på disse utfordringene vil komme i form av lavenergiboliger og passivhus, samt riktig energibruk og klimaeffektiv materialbruk. Tre har et stort potensial for å være et godt klimavalg, hvis man utnytter treets naturlige og gode egenskaper, og ikke ødelegger eller modifiserer det for mye, sier Stoknes, som selv flyttet inn i Oslos første passivhus i fjor høst.
  – Huset er klimaeffektivt og har lavt energibruk. Det er fremtidsrettet, komfortabelt, har jevn temperatur og godt inneklima og er behagelig og stille, sier han.

Tre har et stort potensial for å være et godt klimavalg, hvis man utnytter treets naturlige og gode egenskaper.
Sivilarkitekt Stein Stoknes 

DEN LUNE TREKÅPEN som bolighuset Egenes Park har på seg, er med på å gjøre det til et fremtidsrettet passivhus. Både leiligheter og barnehager er beskyttet mot nordavinden av massive vegger og tak i tre.
  – Den svarte, fotside «energikåpen» som er innebygd mot nord, luner og beskytter, mens den åpner seg opp mot syd. Vi ville synliggjøre den massive trekonstruksjonen, og samtidig ta vare på energitanken og miljøfokuset, sier arkitekt Marlies Lekven i HLM Arkitektur AS i Bergen, som sammen med hollandske Onix tegnet Egenes Park.
  Byggeprosessen og produksjonen ble planlagt veldig nøye i forkant. Massivtreelementene i limtre fra Moelven ble prefabrikkert og deretter montert. Byggeplassen ble dekket av telt, slik at man hadde full kontroll på byggeprosessen. Norwegian Wood beviste at et høyverdig arkitektonisk, klassisk, moderne og skandinavisk uttrykk er mulig også når det bygges miljøhus. Egenes Park vant i 2009 byggeskikkprisen i Stavanger for å ha bidratt til å «endre byggenæringen i mer bærekraftig retning, samtidig med at Stavangers tradisjoner som trehusby sikres og vidvereutvikles.»

Fakta

EGENES PARK

▸ Innovativt og eksklusivt byggeprosjekt i Stavanger under Norwegian Wood-paraplyen.

Norwegian Wood ble lansert da Stavanger ble europeisk kulturhovedstad i 2008. Det skulle realisere nyskapende og miljøvennlig trearkitektur.

Anlegget med 56 leiligheter og barnehage er tegnet av HLM arkitektur & plan AS i Bergen og hollandske Onix.

Moelven MassivTre og Moelven Limtre har levert prefabrikkerte treelementer til bygget, som er Nord-Europas største bygg i massivtre og limtre.

▸ Bygget har energiklasse A, og blir oppvarmet ved hjelp av varmepumpe og balansert ventilasjon. prosjektansvarlig: Norske Arkitekters Landsforbund – NAL Ecobox.

PASSIVHUS

Et passivhus har i gjennomsnitt 25 prosent av energibehovet til en vanlig bolig. Passivhus får ned energibehovet ved passive tiltak, slik som ekstra varmeisolasjon, ekstra god tetthet og varmegjenvinning.

For å kunne kalles et passivhus, må følgende to hovedkriterier oppfylles: Beregnet årlig energibehov til oppvarmingmå ikke overstige 15 kWh/m² per år. Og maksimalt effektbehov må ikke overstige 10 W/m².