Hopp til innholdet
Innovasjonskraft + forskning = suksess – Tre har en stor fremtid foran seg, derfor arbeider jeg utelukkende med dette produktet, forteller den tyske treforedlingslederen Ralf Pollmeier i et eksklusivt intervju.


Innovasjonskraft + forskning = suksess

– Tre har en stor fremtid foran seg, derfor arbeider jeg utelukkende med dette produktet, forteller den tyske treforedlingslederen Ralf Pollmeier i et eksklusivt intervju.

POLLMEIER mener at treindustrien må utnytte mulighetene som ligger ved et nært samarbeid med universitetene. Det er her bedrifter kan skaffe seg nye produkter, som er nøkkelen til suksess i markedene.

– Opprinnelsen til at vi utviklet dette limtreproduktet skyldes at etterspørselen etter bøk i Europa var synkende. Som foredler av bøk måtte vi ta grep, derfor startet vi systematiske undersøkelser. Vi lette etter nye måter å utnytte bøk på, og søkte etter ideer på universitetene. Til slutt fant vi fram til en mastergradsavhandling på Universitetet i Hamburg, der en student (Robbie Volmary, journ. anm.) hadde sett nærmere på hva man kunne gjøre med bøk, forteller Pollmeier.

ESTETISKE KVALITETER. Den fremgangsrike treforedlingslederen likte studentens idé, som ble adoptert og videreutviklet. – Studenten hadde overbevist meg om at det var fornuftig å bruke bøk som basiselement i et nytt limtreprodukt. Hans idé ville gi oss  limtredragere som ville bli tre ganger sterkere enn limtrebjelker fra andre treslag, på høyde med stål. Dessuten ville produktet få gode estetiske kvaliteter, sier Pollmeier. 

Hva er motivasjonen din for det du gjør?

– Man kan gjøre mange ting, selvsagt. Men for meg handler alt om hvordan man opererer i et marked. Hvis man går inn der det allerede er stor konkurranse, må man arbeide veldig hardt og får sannsynligvis mindre utbytte av innsatsen. Slik jeg ser det er den eneste måten å tjene mye penger på, å unngå konkurranse, noe man som regel kun oppnår dersom man kommer fram med nye produkter. Derfor må det hele tiden skapes noe nytt. Det er her nøkkelen til suksess ligger. Min motivasjon er altså å skape suksess, noe jeg gjør ved å finne fram til nye produkter som det er lett å tjene penger på. 

STERK DRIVKRAFT. Han forteller at motivasjon verken handler om penger eller miljø. Det eneste som motiverer ham er suksess. – Min suksess er koblet direkte til det jeg gjør. Drivkraften bak det jeg gjør blir derfor et spørsmål om jeg vil lykkes med det jeg har tenkt å gjennomføre, om det blir en suksess. Det vi gjør i Pollmeier er å sette sammen maskiner og folk. Resultatet blir et produkt, på samme måte som en komponist arbeider. Komponisten setter sammen noter og skaffer seg musikere. Produktet er et stykke musikk. Vårt produkt er BauBuche, sier Pollmeier. 

Hva betyr miljømessig bærekraft for deg?

– For meg er bærekraft et marked i vekst. Jeg ser at bærekraft har blitt viktig, at folk vil kjøpe flere bærekraftige produkter, noe som igjen fører til at markedsandelene øker. Bærekraft er veldig enkelt: Hvis du skal investere i et marked, er det mye enklere å tjene penger i et marked som er bærekraftig enn å bli værende i et marked som ikke er det. For meg er det enkleste å tjene penger på bærekraftige produkter som tre er.

SATSER PÅ FORSKNING. Pollmeier forteller at de er blant dem som bruker mest økonomiske ressurser på forskning, virksomhetens størrelse tatt i betraktning. – Vi er involvert i prosjekter på alle tyske universiteter som arbeider innen våre felt. Ser man på universitetene er det mange smarte, unge mennesker som vil arbeide med nye ideer. De trenger tre ting: Gode ideer, en tydelig retning og penger. De trenger kanskje ikke mye penger, men noe må de ha for å komme videre. Etter min mening bør treindustrien i langt større grad utnytte mulig­hetene som ligger ved universitetene. Det er slik at de kan skaffe seg nye produkter og kan stå bedre økonomisk rustet for fremtiden, sier Pollmeier.