Hopp til innholdet
Imponert over miljøgevinsten Fleksible innredningsløsninger med en stor grad av gjenbruk er et godt eksempel på hva det bør gjøres mer av. Det sier Knut Falk Qvigstad, politisk rådgiver i stortingsgruppa til Miljøpartiet De Grønne (MDG).


Imponert over miljøgevinsten

Fleksible innredningsløsninger med en stor grad av gjenbruk er et godt eksempel på hva det bør gjøres mer av. Det sier Knut Falk Qvigstad, politisk rådgiver i stortingsgruppa til Miljøpartiet De Grønne (MDG).

Han har selv hatt møter med representanter fra Moelven Modus på Stortinget, og er imponert over miljøgevinsten som er dokumentert i SWECO-rapporten.

 – Jeg synes arbeidet Moelven gjør på dette området er kjempespennende. Å gjenbruke ikke-resirkulerbare materialer i forbindelse med oppgraderinger og ombygginger er helt klart veien å gå. Det er viktig at flere ser potensialet i disse innovative løsningene og tar dem i bruk.

Behov for å se på regelverket. Falk Qvigstad mener det er behov for å se nærmere på regelverket for å kunne øke gjenbruksgraden og gjøre ombyggingsprosjekter mer miljøvennlige og bærekraftige fremtiden.

– Jeg vil ikke komme med konkrete forslag til endringer her og nå, men det er ingen tvil om at norske politikere har en stor jobb å gjøre på dette feltet. Samtidig må hele byggebransjen bli mer bevisste på gjenbrukspotensialet, enten det er snakk om oppgradering av eldre byggemasse, riving eller nybygg. Det som gjøres i dag er ikke godt nok og det er stort potensial for forbedring.