Hopp til innholdet
Huset i skogen Slik blir huset som reises til 100-årsjubileet for den norske dikteren og visekunstneren Alf Prøysen. Bygget er signert Snøhetta, som valgte en konstruksjon i limtre.


Huset i skogen

Slik blir huset som reises til 100-årsjubileet for den norske dikteren og visekunstneren Alf Prøysen. Bygget er signert Snøhetta, som valgte en konstruksjon i limtre.

Prøysenhuset reises rett ved husmannsplassen der Alf Prøysen vokste opp, på Ringsaker mellom Hamar og Lillehammer. Det blir på 1.186 kvadratmeter og vil inneholde en utstilling og et teater, samt et publikumsareal med kafé.
Prosjektleder Bjørg Aabø hos Snøhetta forteller at det har vært viktig å skape et hus i dikterens ånd.
  – Det måtte bli et enkelt og lavmælt bygg som hører naturlig hjemme i omgivelsene i skogen bak stua der Alf Prøysen bodde i sin barndom. Det var viktig å skape et bygg som ikke stiller Prøysentunet i skyggen, sier Aabø.  Prøysenhuset er i dag et nasjonalt kulturhus og museum som drives på helårsbasis med om lag 20 000 besøkende i året.

UNDERFUNDIG. Målet var å finne et formspråk som underbygger og stiller til rådighet kunstnerens livsverk - og som tar høyde for hans blikk på folk og verden.
  – Dikteren hadde sine egne mangfoldige bilder på livet og omgivelsene, fra sitt ståsted litt utenfor grinda hjemme. Så det måtte også bli litt underfundig og rart. Alf Prøysens diktning inneholder stor grad av folkelighet så det er derfor viktig at huset blir et sted der alle kan føle seg hjemme. Det skal føles jordnært og varmt, ikke noe jåleri, understreker hun.

SPLEISELAG. Det nye Prøysenhuset er initiert av forretningsmannen og forretningsutvikleren Arthur Buchardt. Han har røtter i samme trakter og ønsket å gi huset i gave til kommunene til det som ville blitt Alf Prøysens 100-årsdag i juli neste år. Han kontaktet en del lokale leverandører, deriblant Moelven Limtre, som valgte å bli med på det som karakteriseres som et spleiselag – hvilket innebærer å levere til en god pris. Leveransen har bestått i limtre til konstruksjonen, som er synlig i taket.
  – I et så lokalt prosjekt for en så stor kunstner, er det hyggelig å kunne være med å bidra, sier konstruktør Harald Liven i Moelven Limtre.

STRAMME RAMMER. Snøhetta var også positive til å stille opp på Buchardts spleiselag, og har forholdt seg til de rammebetingelsene som forelå: kort tidsfrist, et nøkternt budsjett og valgte leverandører.
  – Det har vært en morsom utfordring å lage noe fint sammen med leverandørene på laget. Det har vært både meningsfullt og spennende å få være med å finne form og innhold til dette huset. Nå håper vi arkitekturen er blitt slik at folk føler «sånn måtte det være her» når de besøker huset!
100-års jubileet for Prøysen i 2014 vil bli markert gjennom hele året og over hele landet, både gjennom konserter, høytlesning, og andre aktiviteter.